Lursoft news

Plāno veikt grozījumus likumā par zvērinātiem revidentiem

2012. gada 12. oktobris

Ceturtdien, 11. oktobrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti grozījumi likumā par zvērinātiem revidentiem. Izstrādātie grozījumi paredz ieviest likumā tā saukto „klusēšanas-piekrišanas” principu, kas nosaka, ka gadījumā, ja noteiktajā termiņā nav saņemta atbildīgās iestādes atbilde uz atļaujas pieteikumu, uzskatāms, ka atļauja pakalpojuma sniedzējam ir piešķirta un pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs uzsākt pakalpojuma sniegšanu. „Klusēšanas-piekrišanas” principu var piemērot arī zvērinātu revidentu komercsabiedrības licences izsniegšanai.

Izstrādātais likumprojekts paredz noteikt, ka zvērinātu revidentu komercsabiedrībai zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence ir izsniegta ar noklusējumu, ja noteiktajā termiņā Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija (LZRA) nepieņem un nepaziņo licences pieprasītājam – zvērinātu revidentu komercsabiedrībai, savu lēmumu par zvērinātu revidentu komercsabiedrības licences izsniegšanu vai neizsniedz zvērinātu revidentu komercsabiedrības licenci, vai motivētu rakstveida atteikumu to izsniegt.

Veicot grozījumus, tiks precizēts likums „Par zvērinātiem revidentiem”, paredzot, ka finanšu ministrs izveido Revīzijas konsultatīvo padomi, apstiprina tās personālsastāvu, kā arī nolikumu. Tāpat likums tiks papildināts, nosakot, ka LZRA ikgadējo informāciju par savu darbību ievieto savā mājaslapā un nosūta arī Finanšu ministrijai ne vēlāk kā līdz katra gada 31.martam, kā arī tiks precizēta likuma „Par zvērinātiem revidentiem” 6.panta trešā daļa, aizstājot vārdu „asociācijas” ar vārdiem „Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas”.

Izstrādātais likumprojekts ir attiecināms uz visiem zvērinātiem revidentiem (pašreiz attiecīgajā reģistrā iekļauti 175 zvērināti revidenti) un zvērinātu revidentu komercsabiedrībām (pašreiz attiecīgajā reģistrā iekļautas 164 zvērinātu revidentu komercsabiedrības), kā arī uz Revīzijas konsultatīvās padomes locekļiem un Finanšu ministrijas darbiniekiem, kuri ir iesaistīti LZRA valstiskās uzraudzības veikšanā, un LZRA.

Papildus informācija:

Likumprojekts: http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40264601

Informāciju sagatavoja: LR Finanšu ministrija

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*