Lursoft news

Komerclikumam 10 gadi!

2012. gada 30. augusts

Komerclikums stājās spēkā 2002. gada 1. janvārī un šogad svin savu pirmo desmitgadi. Lai novērtētu Komerclikuma stiprās puses un apzinātu vājos un pilnveidojamos punktus, Tieslietu ministrija aicina komersantus un citus interesantus piedalīties aptaujā „Komerclikumam – 10”. Aptaujas rezultāti kalpos par pamatu turpmākai komerctiesiskās vides uzlabošanai un Komerclikuma regulējuma pilnveidei. Ar aptaujas rezultātiem būs iespējams iepazīties Tieslietu ministrijas mājaslapā www.tm.gov.lv, kā arī tie tiks prezentēti Tieslietu ministrijas un Latvijas Universitātes rīkotajā konferencē „Komerclikumam – 10”, kas notiks šā gada 20. un 21. septembrī Latvijas Universitātē.

Ņemot vērā minēto, aicinām kopīgiem spēkiem apzināt Komerclikuma stiprās un vājās puses un rast risinājumus Komerclikuma veiksmīgai attīstībai, šim nolūkam aizpildot aptaujas anketu. Atbildes lūdzam sniegt līdz 2012. gada 10. septembrim.

Būsim ļoti pateicīgi, ja papildus minimāli prasītajai informācijai anketā norādīsiet arī pozitīvās atsauksmes par veiksmīgu regulējumu, savus ierosinājumus Komerclikuma regulējuma pilnveidošanai vai praksē pastāvošo problēmjautājumu aprakstus.

Papildus informācija:

Aptaujas anketa: http://www.visidati.lv/aptauja/709194834/1/

Informāciju sagatavoja: LR Tieslietu ministrija

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*