Lursoft news

Apstiprina grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām

2012. gada 12. jūnijs

Otrdien, 12. jūnijā, Ministru kabinetā (MK) tika apstiprināti grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām.

Grozījumi paredz izveidot publiski pieejamu datu bāzi, kurā tiks ievietota informācija par nodokļu maksātājiem, kuriem Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrēto nodokļu (nodevu) parādu kopsumma pārsniedz 100 latus. Informācija tiks aktualizēta divas reizes mēnesī. Ar datu bāzes izveidošanu tiks ietaupīti līdz šim izziņu sagatavošanā iesaistītie VID resursi, kā arī tiks novērsts izziņu viltošanas risks. Turklāt nodokļu maksātājiem minētās sistēmas izveidošana ļaus nepieciešamības gadījumā pārliecināties par darījuma partnera nodokļu maksāšanas disciplīnu.

Lai pārbaudītu informāciju par personas parāda esamību, personai būs jāievada nosaukums un reģistrācijas kods vai vārds, uzvārds un reģistrācijas kods, tādējādi tiks nodrošinātas fizisko personu pamattiesības attiecībā uz personas datu apstrādi.

Lai izveidotu minēto datu bāzi, ir nepieciešams izstrādāt attiecīgu programmatūru un integrēt to jau esošajā VID sistēmā, līdz ar to MK lēma, ka datu bāze ir jāizveido līdz 2013. gada 1. janvārim, kad tā kļūs publiski pieejama. Šobrīd saskaņā ar likumā par nodokļiem un nodevām noteikto VID pienākums ir publicēt informāciju par tiem simts nodokļu maksātājiem, kuriem ir lielākie nodokļu (nodevu) parādi.

Tāpat grozījumi paredz izveidot publiski pieejamu datu bāzi, kurā tiks ievietota informācija par fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību un ir reģistrētas VID Nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējas, patentmaksas maksātājas vai kas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir paziņojušas VID par saimnieciskās darbības veikšanu.

Nodokļu maksātājiem sistēmas izveidošana ļaus, nepieprasot sniegt papildu informāciju, pārbaudīt, vai darījuma partneris – fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību (tai skaitā notāri un advokāti), ir reģistrēta VID Nodokļu maksātāju reģistrā. Tāpat kā iepriekš minētajai datu bāzei, lai pārbaudītu informāciju par fiziskās personas reģistrāciju, personai būs jāievada nosaukums un reģistrācijas kods vai vārds, uzvārds un reģistrācijas kods, tādējādi nodrošinot fizisko personu pamattiesības attiecībā uz personas datu apstrādi.

MK lēma, ka arī šī datubāze ir jāizveido līdz 2013. gada 1. janvārim, izstrādājot attiecīgu programmatūru un integrējot to jau esošajā VID sistēmā.

Grozījumi likumā arī paredz ieviest vispārējās pretizvairīšanās normas nodokļu likumdošanā. Turpmāk darījumi tiks vērtēti kopumā, neskatoties uz to, ka katrs atsevišķs darījums neliecina par izvairīšanos no nodokļa nomaksas.

Paredzēts, ka darījuma juridisko formu nodokļu administrācija varēs neņemt vērā, ja tā neatbildīs darījuma saturam vai darījuma mērķim. Piemēram, kad darījums tiek noformēts kā dāvinājums, bet pēc būtības tas ir pārdošanas darījums. Īpaši bieži nodokļu administrācija ar darījuma apslēpto būtību saskaras, pārbaudot saistīto uzņēmumu darījumus, kā arī mikrouzņēmuma nodokļa maksātājus, kas faktiski sniedz pakalpojumus vienam uzņēmumam, slēpjot darba tiesisko attiecību esamību ar minēto uzņēmumu un tādā veidā optimizējot nodokļus.

Grozījumus vēl skatīs un par tiem lems Saeima.

Grozījumus skatīt MK mājaslapā.

 

Informāciju sagatavoja: LR Finanšu ministrija

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*