Lursoft news

Pērn ievērojami palielinājusies uzņēmumu gūtā peļņa

2012. gada 30. marts

Par 2011.gadu iesniegti 14 472 gada pārskati, no kuriem Lursoft digitalizējis 9 879*. Paredzams, ka šogad tiks iesniegts līdzvērtīgs gada pārskatu skaits kā pērn, līdz ar to patlaban iespējams gūt pirmo ieskatu uzņēmējdarbības attīstības tendencēs 2011.gadā, jo digitializēti jau vairāk nekā 13% no visiem gada pārskatiem.

Pērn 9 879 uzņēmumu kopējais neto apgrozījums bijis 1,819 miljardi lati, kas nozīmē, ka vidēji katrs uzņēmums strādājis ar 184,209 tūkst.latu lielu apgrozījumu. Uzņēmumu kopējā peļņa pirms nodokļiem 2011.gadā bijusi 82,069 milj.latu, savukārt peļņa pēc nodokļiem sastādījusi 61,419 milj.latu.

Neto apgrozījums uz 1 uzņēmumu

Provizoriskie dati liecina, ka, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, pērn palielinājusies uzņēmumu gūtā peļņa. Pagājušajā gadā 9 879 uzņēmumu, kuru pārskatus Lursoft jau digitalizējis, kopējā peļņa pirms nodokļu nomaksas sastādījusi 82,069milj.latu, savukārt kopējā peļņa pēc nodokļiem bijusi 61,419 milj.latu.

Peļņa uz vienu uzņēmumu

Peļņa pirms nodokļiem 2011.gadā uz vienu uzņēmumu bijusi 8,307 tūkst.latu, savukārt peļņa pēc nodokļu nomaksas 6,217 tūkst.latu. Jāteic, ka tas ir ievērojams kāpums pēc iepriekšējos gados piedzīvotā krituma, kad lielākā daļa uzņēmumu strādāja ar zaudējumiem. Tā, piemēram, 2009.gadā zaudējumi uz vienu uzņēmumu pirms nodokļu nomaksas bija 9,699 tūkst.latu, savukārt pēc nodokļu nomaksas tie palielinājās līdz 13,474 tūkst.latu.

Ņemot vērā, ka gada pārskatu iesniegšana vēl turpinās, uzņēmumu kopējos finanšu datos sagaidāmas vēl ievērojamas izmaiņas, tādēļ Lursoft turpinās informēt par jaunākajām tendencēm un apkopotajiem finanšu rādītājiem.

Atgādinām, ka līdz 2011.gada pārskatu iesniegšanas termiņam atlicis mēnesis, savukārt sabiedrībām, kuru bilances kopsumma ir 1 milj.latu, neto apgrozījums 2,4milj.latu un pārskata gadā darbinieku vidējais skaits bijis 250 (jāatbilst diviem no trim kritērijiem), un uzņēmumiem, kuri ir koncerna mātes sabiedrības, kuras gatavo konsolidēto gada pārskatu, pārskati jāiesniedz līdz 31.jūlijam.

*Dati uz 28.03.2012.

Papildu informācija:

Gada pārskatu statistika: http://www.lursoft.lv/lursoft-statistika/Gada-parskati

Gada pārskatu reģistrs: http://www.lursoft.lv/Lursoft_uznemumu_gada_parskatu_registrs.html

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*