Lursoft news

Jelgavas novadā samazinājies jaunreģistrēto uzņēmumu skaits

2012. gada 13. marts

Pretēji Jelgavas pilsētai, kur pēdējos gados jaunreģistrēto uzņēmumu skaits ik gadu ir palielinājies, Jelgavas novadā pēdējie četri gadi biznesa vidē iezīmējušies ne tik pozitīvi. Pēc 2007.gada, kad tika reģistrēts augstākais jaunreģistrēto uzņēmumu skaits, aktivitāte ik gadu ir samazinājusies.

To visuzskatāmāk ataino Lursoft apkopotie dati. Pērn Jelgavas novadā reģistrēts 31 jauns uzņēmums, kas ir par 44% mazāk nekā pirms gada un par 45% mazāk nekā 2009.gadā. Kā pozitīva ziņa noteikti atzīmējams fakts, ka pagājušajā gadā ievērojami samazinājies likvidēto uzņēmumu skaits (samazinājums par 65%).

Jelgavas novadā reģistrētie un likvidētie uzņēmumi

Šogad 20 gadu jubileju svin 389 Jelgavas novada uzņēmumi

Šogad Latvijā ievērojams skaits uzņēmumu atzīmē savu 20 gadu jubileju. Kopskaitā 20 998 uzņēmumi, kuri reģistrēti 1992.gadā un veic uzņēmējdarbību, šogad svin savu nozīmīgo pastāvēšanas gadadienu, tostarp arī 389 uzņēmumi no Jelgavas novada. Salīdzināšanai – šogad Jelgavā savu 20.dzimšanas dienu atzīmē 193 uzņēmumi. Ievērojamā jubilāru skaita atšķirība starp Jelgavu un Jelgavas novadu norāda, ka kādreiz jauni uzņēmumi biežāk reģistrēti novada teritorijā, savukārt patlaban tendences ir mainījušās, un jaunie uzņēmēji savu biznesu biežāk izvēlas reģistrēt tieši pilsētā.

Analizējot informāciju par gaviļniekiem, dati uzskatāmi parāda, kura no uzņēmējdarbības formām 1992.gadā bijusi vispopulārākā. Proti, no visiem Jelgavas novada jubilāriem lielākā daļa ir zemnieku saimniecības.

Populārākā uzņēmējdarbības forma Jelgavas novadā – Zemnieku saimniecība

Kā jau iepriekš minēts, Jelgavas novadā pirms 20 gadiem vispopulārākā uzņēmējdarbības forma bijusi „Zemnieku saimniecība”. Lai gan patlaban lielākoties jaunie uzņēmēji izvēlas reģistrēt SIA, tomēr kopējā tendence liecina, ka puse no visiem Jelgavas novada uzņēmumiem ir zemnieku saimniecības. Otra populārākā uzņēmējdarbības forma novadā ir SIA – kopumā kopš 1991.gada Jelgavas novadā reģistrētas 655 SIA.

Kopumā novadā reģistrētas 14 dažādas uzņēmējdarbības formas.

Uzņēmējdarbības formas Jelgavas novadā

Papildu informācija:

Statistika par uzņēmējdarbību Jelgavas novadā

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*