Lursoft news

Tiks paziņoti Latvijas efektīvākie uzņēmumu vadītāji

2012. gada 29. februāris

Šodien laikraksta “Dienas bizness” rīkotās konferences “I.M.P.U.L.S.S. 2012” ietvaros tiks prezentēts žurnāls “Latvijas efektīvākie vadītāji” un pasniegtas balvas astoņiem efektīvāko uzņēmumu vadītājiem.

Jau 15 gadus laikraksts “Dienas bizness” sadarbībā ar “Lursoft” veido dažādus topus, un šo gadu laikā ir iezīmējies, ka uzņēmumu finanšu rādītāju izmaiņas ietekmē ne tikai tautsaimniecības procesi kopumā, bet arī tas, kāda ir konkrētā uzņēmuma vadītāja loma. “Lursoft” iepriekš veiktajos pētījumos jau ir konstatējis, ka vienā nozarē strādājošu uzņēmumu rezultāti dažkārt mēdz būt ļoti atšķirīgi, kaut arī starta pozīcijas un valsts realizētā nozares politika bijusi identiska.

Lai noteiktu Latvijas efektīvākos uzņēmumu vadītājus, ir veikts apjomīgs pētījums, kura laikā analizēti uzņēmumu pēdējo piecu gadu rādītāji. Pētījumā īpaša uzmanība pievērsta tam, lai uzņēmums uzrādītu ne tikai izcilus finanšu rādītājus, bet arī tā darbība šai laikā būtu sabalansēta un stabila.

Kā skaidro laikraksts “Dienas bizness”, efektīvs vadītājs sākas ar likumu pildīšanu, t.i., regulārām un kvalitatīvām atskaitēm jeb gada pārskatiem. Nenoliedzami svarīgi ir finanšu rezultāti daudzu gadu periodā, bet tikpat būtiski ir nepieļaut krasas darbinieku svārstības.

“Lursoft” valdes locekle Daiga Kiopa: „Prasmīgs uzņēmuma vadītājs ar savu pieredzi spēj izveidot profesionālu komandu, kurā kopīgi strādājot, uzņēmums var stabili attīstīties – savlaicīgi prognozēt iespējamos riskus, analizējot tirgus tendences, atrast veiksmīgākos risinājumus. Uzņēmuma vadītājs spēlē izšķirošu lomu, lai tā pieņemtie lēmumi būtu izsvērti un pozitīvi ietekmētu uzņēmuma izaugsmi nākotnē. ”

Uzņēmēju topa lielu daļu veido pieredzes bagāti uzņēmēji, kuri ilgā laika periodā pierādījuši savu prasmi veiksmīgi vadīt uzņēmumus. Viņu vadītie uzņēmumi bieži vien tiek uzskatīti par nozares līderiem.

Papildu informācija:

Konferences “I.M.P.U.L.S.S. 2012”: http://konferences.db.lv/events/impulss_2012/

Latvijas efektīvāko uzņēmumu vadītāju biznesa vīzijas: http://news.lv/Lietiska_Diena/2012/02/29/Latvijas-efektivako-uznemumu-vaditaju-biznesa-vizijas

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*