Lursoft news

Jaunas izmaiņas pieteikuma veidlapās ierakstiem masu informācijas līdzekļu reģistrā

2012. gada 14. februāris

2012.gada 10.februārī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija noteikumos Nr.433 “Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem uzņēmumu reģistra žurnālā, masu informācijas līdzekļu reģistrā un arodbiedrību reģistrā un reģistrācijas apliecībām” (sīkāka informācija: www.latlex.lv).

Grozījumi izstrādāti, pamatojoties uz 2011.gada 22.septembrī Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”, kas paredz izmaiņas pieteikumā norādāmajās ziņās.

Grozījumi paredz šādas galvenās atšķirības no apstiprinātajām pieteikuma veidlapām:

  1. noteiktas tiesības masu informācijas līdzekļa nosaukumu pieteikumā papildus norādīt valodā, kurā tas tiks izdots;
  2. pieteikumā vairs nav jānorāda masu informācijas līdzekļa redakcijas nosaukums un adrese;
  3. pieteikumā vairs nav jānorāda masu informācijas līdzekļa sākotnējais periodiskums vai apjoms;
  4. pieteikumā jānorāda masu informācijas līdzekļa darbības termiņš, ja tas tiek dibināts uz noteiktu laiku vai noteikta mērķa sasniegšanai;
  5. pieteikumā vairs nav jānorāda masu informācijas līdzekļa veids.

Informāciju sagatavoja: http://ur.gov.lv/

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*

Ikvienam Lursoft bloga lietotājam ir saistoša Lursoft privātuma politika
Lursoft blogā publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīts tajos izmantoto datu avots.