Lursoft news

Pagājušajā gadā reģistrēts trīskāršs Krievijas investoru skaita pieaugums

2012. gada 6. februāris

Lursoft jau iepriekš vēstīja, ka 2011.gadā Latvijā ievērojami palielinājies ārvalstu investoru skaits. Salīdzinot ar 2010.gadu, kad ārvalstu investoru skaits gada laikā pieauga par 509, pērn pieaugums sastādīja 1 886 personas. Kopumā kopš 1991.gada līdz šā gada 1.janvārim Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos savas investīcijas ieguldījuši jau 18 156 ārvalstu investori.

Kā liecina Lursoft datu bāzu informācija, skaitliski lielākais investoru skaita pieaugums pērn bijis no Krievijas. Proti, pagājušajā gadā investīcijas Latvijas uzņēmumos ieguldījuši 780 Krievijas pilsoņi un uzņēmumi, veidojot gandrīz pusi no 2011.gadā jaunpienākušo investoru skaita. Kopumā uz šā gada 1.janvāri 3 558 Krievijas personas bijušas īpašnieki 3 255 Latvijā reģistrētos uzņēmumos. Jāpiebilst, ka kopējais akumulēto investīciju apjoms uzņēmumu pamatkapitālos uz šā gada sākumu sastādīja 217,089 miljonus latu.

Pagājušajā gadā pieaudzis ne tikai Krievijas, bet arī citu valstu investoru skaits Latvijā. Tā, piemēram, pagājušajā gadā Ukrainas investoru skaits gandrīz trīskāršojies (48 personas 2010.gadā, 146 personas 2011.gadā), ievērojams investoru skaita pieaugums pērn bijis arī no Baltkrievijas. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, pērn arī trīskāršojies ārvalstu investoru skaits no Uzbekistānas, Kazahstānas, Kirgiztānas, Izraēlas, savukārt dubultojies – Turcijas, Lietuvas un Moldovas investoru skaits.

NVS valstu pārstāvju interesi par investīciju ieguldīšanu Latvijas uzņēmumos zināmā mērā arī sekmējuši 2010.gada grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz, ka termiņuzturēšanās atļaujas Latvijā tagad var saņemt personas, kuras iegādājušās vienu vai vairākus nekustamos īpašumus vai arī veikušas ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā.

Kā liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtā informācija, pērn saņemti 53 personu lūgumi piešķirt termiņuzturēšanās atļauju, kas pamatots ar investīcijām Latvijas kapitālsabiedrību pamatkapitālā.

Vislielākā interese par uzturēšanās atļaujas saņemšanu apmaiņā pret ieguldījumu uzņēmumu pamatkapitālā bijusi no Krievijas pilsoņu puses (saņemts 31 personas lūgums).

Ārvalstu investori, kuri lūguši termiņuzturēšanās atļaujas

Pagājušajā gadā lūgumu par termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanu, pamatojot to ar veiktajiem ieguldījumiem Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos, izteikuši arī ASV, Baltkrievijas, Čečenijas, Irānas, Izraēles, Kirgizstānas, Turkmenistānas un Ukrainas pārstāvji. Vienā gadījumā personai bijusi dubultpilsonība (Krievijas un Izraēlas).

2011.gadā par Latvijas uzņēmumu īpašniekiem kļuvis rekordliels Lietuvas pārstāvju skaits. Pagājušajā gadā Lietuvas investoru skaits Latvijā palielinājies par 286 personām, kopskaitā sasniedzot 1 989 personas, kuras 1 711 uzņēmumos investējušas vairāk kā 205 miljonus latu.

Ievērojamu investoru skaita pieaugumu pērn uzrādījusi Igaunija. Iepriekš Igaunijas investoru skaits vidēji ir gadu palielinājās par 100 personām, tādēļ 2010.gads ar 31 investoru bija ievērojams kritums, tiesa gan, pagājušajā gadā reģistrēts savdabīgs rekords. Par spīti tam, ka Igaunijas kopējais akumulēto tiešo investīciju apjoms Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos pērn ir nevis palielinājies, bet, tieši otrādi, samazinājies par 3,3 miljoniem latu, kopējais investoru skaita pieaugums ir pieckāršojies.

Papildu informācija:

Statistikas par ārvalstu tiešajām investīcijām Latvijā: http://www.lursoft.lv/lursoft-statistika/Arvalstu-investicijas

Statistikas par uzturēšanās atļauju izsniegšanu: http://www.pmlp.gov.lv/lv/statistika/uzturesanas.html

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*