Lursoft news

No 2012.gada 1.janvāra zemesgrāmatu nodaļu tiesneši ir uzsākuši skatīt lietas par saistību bezstrīdus piespiedu izpildi un saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā

2012. gada 31. janvāris

Sākot ar šo gadu zemesgrāmatu nodaļu tiesneši papildu zemesgrāmatu pārzināšanai skata arī pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu un saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā.

Jau šī gada pirmajās darba dienās zemesgrāmatu nodaļās saņemti 200 pieteikumi par saistību bezstrīdus piespiedu izpildi un saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā, visvairāk no tiem Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļā (50 pieteikumi).

Ar likuma izmaiņām, kas stājās spēkā šā gada 1.janvārī, zemesgrāmatu nodaļas tika iekļautas rajona (pilsētu) tiesu sastāvos un to kompetencē nodotas lietas par saistību bezstrīdus piespiedu izpildi un saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā.

Minētās lietas zemesgrāmatu tiesneši skata tādā pašā procesā kā līdz šim, tajā skaitā rakstveida procesā. Vienīgās izmaiņas procesuālajā regulējumā attiecināmas tikai uz pieteikumu piekritību. Tas nozīmē, ka ar pieteikumiem par saistību bezstrīdus piespiedu izpildi un saistības piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā vairs nav jādodas uz tiesu, bet gan uz parādnieka dzīves vietai (vai Civilprocesa likumā noteiktajos izņēmuma gadījumos attiecībā uz pieteikumu saistības bezstrīdus piespiedu izpildi iesniegšanu – mantas atrašanās vietai vai hipotēkas reģistrācijas vietai) atbilstīgo zemesgrāmatu nodaļu.

Zemesgrāmatu nodaļu darbības teritorijas noteiktas atbilstoši attiecīgās rajona (pilsētas) tiesas darbības teritorijai. Tomēr jāpievērš uzmanība, ka ne katras tiesas sastāvā ir zemesgrāmatu nodaļa un attiecīgi atsevišķu zemesgrāmatu nodaļu darbības teritorija aptver vairāku rajona (pilsētu) tiesu darbības teritorijas. Šie izņēmumi ir: Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļa, kuras darbības teritorija aptvers visu Rīgas pilsētas tiesu darbības teritoriju (Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa, Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa, Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa); Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa, kuras darbības teritorija aptvers Rīgas rajona tiesas un Siguldas tiesas darbības teritoriju; Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļa, kuras darbības teritorija aptvers Daugavpils tiesas un Krāslavas rajona tiesas darbības teritoriju.

Informācija par rajona (pilsētu) tiesu zemesgrāmatu nodaļām un to atrašanās vietām.

Informāciju sagatavoja:

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*