Lursoft news

Efektīvas pārvaldības gada balvu iegūst AS Latvijas Valsts meži, Valsts kase un Siguldas novada pašvaldība

2011. gada 2. decembris

Šodien konferences „Labāks regulējums efektīvai pārvaldībai un partnerībai” ietvaros Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Valsts kanceleja pasniedza Efektīvas pārvaldības gada balvu labākajiem piemēriem privātajā, valsts un pašvaldību sektorā par izcilu organizāciju vadību. Galveno balvu – Gošas Huskivadzes darināto bronzas lauvas statuju ieguva – AS Latvijas Valsts meži, Valsts kase un Siguldas novada dome.

LDDK ģenerāldirektore Līga Menģelsone: „Pasniegt balvu piekto gadu pēc kārtas ir liels gods un apliecinājums pēctecīgiem procesiem valsts pārvaldē, pašvaldībās un pārdomātām stratēģijām privātajā sektorā. Uzņēmēji, kas atbilda Lursoft un LDDK izvirzītajiem kritērijiem kopumā bija divpadsmit, bet tikai divi šogad atdzīti par labas pārvaldības un efektīvas finanšu resursu vadības labākajiem piemēriem.”

Privātajā sektorā par labas pārvaldības principu ieviešanu uzņēmējdarbībā, uzrādot izcilus finanšu rezultātus tika apbalvota AS Latvijas Valsts meži. Uzņēmuma peļņa 2010.gadā uz vienu darbinieku pieaugusi par 129,51%, rentabilitāte 44,99% (vidējā rentabilitāte nozarē – 17%), savukārt uzņēmuma peļņa pēc nodokļiem pietuvojusies 2007.gada peļņas līmenim.

Atzinības rakstu par labu pārvaldības principu ieviešanu uzņēmējdarbībā un efektīvu finanšu vadību ieguva zivrūpniecības uzņēmums SIA Unda. Zivrūpniecības uzņēmumā, salīdzinot ar 2009.gadu, 2010.gadā peļņa pēc nodokļiem palielinājusies 10 reizes (322 417 LVL).

Valsts pārvaldē galveno balvu par labas pārvaldības principu ieviešanu valsts pārvaldes institūcijā, īstenojot klientu orientētu pieeju un uzlabojot finanšu rādītājus ieguva Valsts kase. Atzinības rakstu par pārmaiņu vadību un resursu pārvaldības uzlabošanu saņēma Lauku atbalsta dienests, bet Latvijas Institūts par labas pārvaldības principu ieviešanu valsts pārvaldes institūcijā, īstenojot efektīvu partnerību.

Pašvaldību vidū par labāko šogad atzina Siguldas novada domi, novadu iedzīvotāju vienotas identitātes un integrācijas pasākumu īstenošanu. Jelgavas pilsētas dome saņēma atzinības rakstu, jo regulāri īsteno līdzdalības pasākumus uzņēmējdarbības attīstībai. Rīgas dome saņēma atzinību par pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu un e-pakalpojumu ieviešanu.

Efektīvas pārvaldības gada balva

Informāciju sagatavoja: Latvijas Darba devēju konfederācija

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*