Lursoft news

Budžeta izpildes operatīvie dati par gada septiņiem mēnešiem

2011. gada 8. augusts

Valsts budžeta ieņēmumi šā gada septiņos mēnešos bijuši 2,218 miljardi latu, izdevumi – 2,509 miljardi latu, tādējādi valsts budžetā veidojies 291,4 miljoni latu finansiālais deficīts, liecina Valsts kases operatīvie dati par budžeta izpildi janvārī – jūlijā.

Valsts budžeta kopējie ieņēmumi jūlijā bijuši 326,4 miljoni latu, izdevumi – 344,0 miljoni latu un deficīts bijis 17,6 miljoni latu. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi bijuši 209,8 miljoni latu, izdevumi – 232,5 miljoni latu, deficīts – 22,8 miljoni latu. Savukārt speciālā (sociālā) budžeta ieņēmumi bijuši 116,6 miljoni latu, bet izdevumi – 111,4 miljoni latu, tādējādi izveidojies finansiālais pārpalikums 5,1 miljons latu apmērā.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi gada septiņos mēnešos bijuši 1,508 miljardi latu, izdevumi – 1,703 miljardi latu, deficīts – 194,59 miljoni latu. Valsts speciālā (sociālā) budžeta ieņēmumi septiņos mēnešos bijuši 709,07 miljoni latu, izdevumi – 805,95 miljoni latu, deficīts – 96,87 miljoni latu.

Kopumā nodokļu ieņēmumu plāna izpilde 2011. gada jūlijā un septiņos mēnešos ir vērtējama kā pozitīva. Nodokļu ieņēmumi (ieskaitot iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā) 2011. gada septiņos mēnešos iekasēti 2,212 miljardu latu apmērā, kas pārsniedz plānotos ieņēmumus par 3,5% jeb 74,3 miljoniem latu, un nodokļu ieņēmumu plāna pārpildei ir tendence pieaugt.

Finanšu ministrs Andris Vilks norāda: „Valsts budžeta izpildes operatīvie dati par šā gada septiņiem mēnešiem uzskatāmi apliecina, ka nodokļu ieņēmumiem ir pārliecinoša tendence augt visās nodokļu grupās. Tas izskaidrojams gan ar ievērojamu uzlabojumu valsts ekonomikas kopējā ainā, gan arī ar veiksmīgāku nodokļu iekasēšanu.”

Galvenās nodokļu ieņēmumu plāna pārpildes septiņos mēnešos novērojamas uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumos (par 37,3 miljoniem latu jeb 52,7% vairāk) un iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumos (par 23,4 miljoniem latu jeb 5,5% vairāk nekā plānots).

Neliela nodokļu ieņēmumu plāna neizpilde septiņos mēnešos bija pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumos (-1,7 miljoni latu jeb – 0,3% pret 7 mēnešu plānu) un akcīzes nodokļa ieņēmumos ( 2,5 miljoni latu jeb -0,9% pret 7 mēnešu plānu), ko ietekmēja akcīzes nodokļa naftas produktiem ieņēmumu plāna neizpilde.

Pievienotās vērtības nodokļa plāna neizpilde skaidrojama ar pievienotās vērtības nodokļa atmaksu apjomu 2011. gada septiņos mēnešos, kas bija lielāks nekā sākotnēji plānots. Salīdzinājumā ar 2010. gada septiņiem mēnešiem pievienotās vērtības nodokļa atmaksas palielinājušās par 124,1 miljonu latu jeb 53,8%, kas liecina par stabilu nodokļa pārmaksu samazināšanās tendenci un efektīvu to atmaksas kārtību.

Salīdzinot pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumus šā gada septiņos mēnešos ar 2010. gada attiecīgo periodu, nodokļa ieņēmumi palielinājušies par 47,0 miljoniem latu jeb 9,7%. Sociālās apdrošināšanas iemaksas 2011. gada 7 mēnešos (ieskaitot iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā) iekasētas 727,6 miljoni latu apmērā, kas ir 9,5 miljoni latu jeb 1,3% vairāk par 7 mēnešos plānoto. Jūlijā kopējie nodokļu ieņēmumi bija 356,1 miljons latu, kas ir 30,9 miljoni latu jeb 9,5% vairāk nekā plānots jūlijā. Galvenās nodokļu ieņēmumu plāna pārpildes bija uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumiem (par 14,2 miljoniem latu vairāk nekā plānots), sociālās apdrošināšanas iemaksu ieņēmumiem (par 8,4 miljoniem latu jeb 7,7%) un iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (par 6,2 miljoniem latu jeb 9,8% vairāk nekā plānots). Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis 2011. gada 7 mēnešos iekasēts 3,8 miljoni latu apmērā, kas ir par 0,2 miljoniem latu jeb 6,0% mazāk nekā 7 mēnešos plānots. Saskaņā ar valsts pamatbudžeta nodokļu un nenodokļu ieņēmumu plānu sadalījumā pa mēnešiem, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa ieņēmumu lielāko daļu plānots iekasēt otrajā pusgadā, galvenokārt, gada pēdējos mēnešos, ņemot vērā nodokļa maksāšanas kārtību.

 

Informāciju sagatavoja: LR Finanšu ministrija

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*