Lursoft news

Lursoft: Pērn vidējie zaudējumi uz vienu uzņēmumu sastādījuši 711 latus

2011. gada 8. jūnijs

Lursoft rīcībā esošie dati liecina, ka gada pārskatus par 2010.gadu iesnieguši 81 212 Komercreģistrā un Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēti subjekti.

Kopumā līdz šī gada 8.jūnijam Lursoft digitalizējis jau 53 871 gada pārskatu, kas ļauj gūt priekšstatu par ekonomikas attīstības tendencēm aizvadītajā gadā.

Apkopotie dati liecina, ka pērn uzņēmumu kopējais apgrozījums sarucis uz pusi. Ja vēl 2009.gadā, izjūtot krīzes radītās sekas, kopējais apgrozījums samazinājās par vairāk kā 28%, tad 2010.gadā tas atgriezies 2002. gada līmenī. Tiesa gan, jāņem vērā ka daļa kapitālsabiedrību gada pārskatus var iesniegt līdz 31.jūlijam, kas radīs būtiskas korekcijas kopējos finanšu datos. Gada pārskatu iesniegšanas termiņš vēl nav beidzies uzņēmumiem, kuru bilances kopsumma ir 1 milj.latu, neto apgrozījums 2,4 milj.latu, gada vidējais darbinieku skaits bijis 250 (jāatbilst diviem no trim kritērijiem), un uzņēmumiem, kuri ir koncerna mātes sabiedrības, kuras gatavo konsolidēto gada pārskatu.

Uzņēmumu kopējais neto apgrozījums

Lai gan uzņēmumu kopējais neto apgrozījums pērn ievērojami sarucis, ir bijuši uzņēmumi, kuri veiksmīgi izmantojuši savas biznesa priekšrocības, tādejādi attīstot savu darbību. Dati liecina, ka no visiem uzņēmumiem, kuru pārskatus Lursoft jau digitalizējis, vairāk kā 33% uzņēmumu 2010. gads vainagojies ar apgrozījuma pieaugumu (salīdzinot ar 2009.gada pārskatu datiem).

Salīdzinot ar 2009.gadu, kad uzņēmumi finanšu gadu bija noslēguši ar kopējiem zaudējumiem, kas pietuvojušies gandrīz 1 miljardam latu, 2010.gadā vērojami zināmi uzlabojumi. Uzņēmumu gada pārskatu dati liecina, ka patreizējie zaudējumi pēc nodokļu nomaksas sastāda 0,04 miljardus latu.

Uzņēmumu kopējā peļņa vai zaudējumi

Analizējot peļņu / zaudējumus pēc nodokļu nomaksas uz vienu uzņēmumu, kā pozitīva tendence vērtējams fakts, ka pērn vidējie zaudējumi uz vienu uzņēmumu sastādījuši 711 latus iepriekšējo 12 998 latu vietā.

Līdz šim augstākais peļņas rādītājs uz vienu uzņēmumu reģistrēts 2007.gadā, kad, kā liecina gada pārskatu dati, vidējā peļņa sastādīja 26 504 latus uz vienu komersantu, savukārt jau nākamais gads nesis ievērojamas izmaiņas Latvijas uzņēmumu finanšu rādītājos. Proti, 2008.gadā vidējā peļņa uz vienu uzņēmumu bijusi vairs tikai 2 562,15 lati, savukārt 2009.gads nesis vēl ievērojamāku triecienu Latvijas biznesa videi – uzņēmumi strādājuši ar ievērojamiem zaudējumiem (vidējie zaudējumi pēc nodokļu nomaksas uz vienu uzņēmumu bijuši 12 998,15 lati).

Prognozējams, ka veiksmīgas uzņēmējdarbības vides attīstības gadījumā 2011.gadu uzņēmēji varētu noslēgt ar peļņu.

Vidējais apgrozījums un peļņa/zaudējumi uz vienu uzņēmumu (1996. – 2010.gads*), LVL

Gads Vidējais apgrozījums uz 1 uzņēmumu Vidējā peļņa/zaudējumi uz 1 uzņēmumu
1996 240 857,10 -631,16
1997 275 389,99 5 823,14
1998 286 342,47 3 756,34
1999 268 142,15 2 008,18
2000 281 697,04 3 365,85
2001 288 244,33 5 557,07
2002 307 431,31 3 794,50
2003 327 572,98 4 437,68
2004 366 504,28 14 016,35
2005 422 922,55 13 963,71
2006 484 275,61 24 220,03
2007 546 989,39 26 504,90
2008 484 059,95 2 562,15
2009 349 320,91 -12 998,15
2010* 227 701,52 -711,00

* dati uz 08.06.2011.

Papildu informācija:

Lursoft Gada pārskatu reģistrs: http://www.lursoft.lv/Lursoft_uznemumu_gada_parskatu_registrs.html

Uzņēmumu salīdzināšana: http://www.lursoft.lv/uznemumu-salidzinasana.html

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*