Lursoft news

Optimizēs soda sistēmu par nodokļu pārkāpumiem

2011. gada 8. jūnijs

Otrdien, 7. jūnijā Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti Finanšu ministrijas sagatavotie grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām, paredzot pēdējo posmu soda sistēmas optimizācijai.

Līdz ar grozījumiem likumā paredzēts samazināt likumā noteikto soda naudas apmēru, attiecīgi no 30 % uz 20%, no 50% uz 30% no nedeklarētās budžetā iemaksājamās nodokļu summas.

Nodokļu administrācijai paredzētas tiesības pirms lēmuma par audita rezultātiem pieņemšanas noteikt uz pusi mazāku soda naudas apmēru, ja nodokļu maksātājs nav izdarījis atkārtotu pārkāpumu, pārbaudāmajā periodā un nodokļu revīzijas (audita) veikšanas laikā ir ievērojis deklarāciju iesniegšanas termiņus un kārtējo nodokļu samaksas termiņus, kā arī ir sadarbojies ar nodokļu administrāciju.

Nodokļu administrācijai noteikts pienākums aprēķināt samazināto nodokli, neuzliekot soda naudu, ja tiek konstatēts, ka nodokļu maksātājs nodokļu pārkāpumu ir izdarījis valsts pārvaldes iestādes vai citas personas kļūdas dēļ.

Grozījumi paredz nodokļu maksātājam iespēju noslēgt vienošanās līgumu ar Valsts ieņēmumu dienestu par soda naudas samazināšanu arī gadījumos, ja vienošanās līguma noslēgšanas dienā tam ir kārtējie parādi vai dokumenti nosūtīti izlemšanai par kriminālprocesa uzsākšanu.

Līdz ar grozījumiem likumā tiek precizēta nodokļu pārkāpuma definīcija, nosakot, ka soda naudas uzlikšana tiek pamatota ne tikai uz objektīvu faktu, ka ir samazināta budžetā iemaksājamā nodokļa summa vai nepamatoti palielināta no budžeta atmaksājamā nodokļa summa, bet arī uz vainas (jebkurā vainas formā) konstatāciju.

Grozījumi likumā paredz iespēju piešķirt termiņa pagarinājumu nodokļu maksājumiem vienā nodokļa veidā (ne vairāk kā divas reizes kalendārā gada laikā), sadalot tos līdz vienam gadam, kā arī atkāroti sadalīt termiņos līdz sešiem mēnešiem, ja pirmajā pagarinājumā ir samaksāti 80 procenti no nodokļu pamatparāda.

Tāpat grozījumi paredz tiesības nodokļu administrācijai sadalīt termiņos vai atlikt revīzijas (audita) laikā aprēķinātos maksājumus līdz vienam gadam un sešiem mēnešiem (pašreiz likumā ir viens gads).

Līdz ar grozījumiem likumā paredzēts iestrādāt regulējumu, kas noteiktu tiesības nodokļu administrācijai dzēst pārmaksātās nodokļu summas, ja triju gadu laikā no nodokļa maksāšanas termiņa nodokļu maksātājs nav pieprasījis to atmaksu vai novirzīšanu.

Grozījumus likumā vēl skatīs un par tiem lems Saeima.

Ar grozījumiem varat iepazīties Ministru kabineta mājas lapā

 

Informāciju sagatavoja: LR Finanšu ministrija

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*