Lursoft news

Pilnveido transportlīdzekļu nodokļu likumu

2011. gada 1. aprīlis

Ceturtdien, 31. martā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti Finanšu ministrijas sadarbībā ar CSDD un uzņēmējiem sagatavotie grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, paredzot nodokļu regulējuma pilnveidi, kā arī jaunus nodokļu atbrīvojumus.

Tā piemēram, līdz ar grozījumiem tiek paplašināts atvieglojums daudzbērnu ģimenēm, kam paredzēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atlaide 20% apmērā. Proti, atlaide turpmāk pienāksies arī, ja ģimenē (reģistrētā laulībā) laulātajiem kopā apgādībā būs trīs vai vairāki nepilngadīgi bērni. Šobrīd likums paredz transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojumu 20% apmērā par vienu transportlīdzekli personai, kuras apgādībā ir trīs vai vairāki nepilngadīgi bērni, taču atvieglojums nav piemērojams, ja ģimenē, piemēram, vienam no laulātajiem apgādībā ir viens bērns, otram laulātajam apgādībā ir divi bērni.

Grozījumi arī paredz, ka nodoklis nebūs jāmaksā personai, kuras vai kuras laulātā apgādībā ir bērns invalīds ar pārvietošanās traucējumiem. Atbrīvojums tiks piemērots par vienu šādai personai vai tās laulātajam īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli.

Šobrīd likums nosaka atbrīvojumu no nodokļa maksāšanas vienīgi tajos gadījumos, kad pats transportlīdzekļa īpašnieks, turētājs vai valdītājs ir I, II, vai III grupas invalīds. Lai arī bērns ar pārvietošanās traucējumiem nokļūtu nepieciešamajās izglītības, veselības aprūpes, rehabilitācijas un citās iestādēs, ņemot vērā, ka ģimenes transportlīdzekļa izmantošana bieži vien ir vienīgais iespējamais pārvietošanās līdzeklis, grozījumi paredz arī šādā gadījumā noteikt atbrīvojumu no minētā nodokļa maksāšanas.

Lai izvairītos no situācijas, kad uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis ir maksājams arī par tādu transportlīdzekli, kas neatbilst normatīvo aktu prasībām un ar kuru nav iespējams piedalīties satiksmē, grozījumi paredz jaunus atbrīvojumus no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas – ja transportlīdzeklis ir nozagts, noņemts no uzskaites, apķīlāts ar aizliegumu piedalīties satiksmē, atbrīvojums noteikts arī transportlīdzekļiem, kuriem to reģistrācijas apliecības sadaļā „Piezīmes” ir veikta atzīme „Sporta”, kā arī tiem transportlīdzekļiem, kuriem ir reģistrēts vēsturiskā spēkrata statuss, jo tas netiek lietots kā ikdienas transportlīdzeklis un tam ir kultūrvēsturiskā vērtība.

Likumprojekts paredz piemērot atbrīvojumu no ekspluatācijas nodokļa maksāšanas arī par kvadriciklu un triciklu, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas, kā tas šobrīd ir noteikts attiecībā uz vieglo automobili, kravas automobili, autobusu un motociklu.

Likumprojekts paredz personai tiesiska rakstura darbību ar transportlīdzekli veikšanas aizliegumu (īpašnieku maiņa, noņemšana no uzskaites u.c.), ja pirms tam netiek samaksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis par periodu līdz konkrēto darbību veikšanai vai par iepriekšējo kalendāro gadu.

Likumprojekts paredz iespēju vienu reizi gada laikā mainīt personas statusu no nodokļa nemaksātāja uz nodokļa maksātāju.

Likumprojekts arī nosaka, ka uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksās transportlīdzekļa turētājs (ja atbildīs uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātāja pazīmēm), ja konkrētajam transportlīdzeklim būs CSDD reģistrēts gan īpašnieks, gan turētājs. Savukārt, ja transportlīdzekļa patiesais lietotājs nebūs CSDD reģistrēts kā turētājs, likumprojekts uzliks pienākumu nodokli maksāt tieši patiesajam lietotājam, ja tas atbildīs uzņēmumu vieglo transportlīdzekļa nodokļu maksātāja pazīmēm un Ceļu satiksmes likumā dotajai transportlīdzekļa turētāja definīcijai.

Līdz ar grozījumiem tiek paredzēts pienākums GPS tirgotājiem un GPS transporta uzraudzības sistēmu nodrošinātājiem informēt VID pēc tā pieprasījuma par GPS uzstādīšanu konkrētajam transportlīdzeklim un par GPS neesamības uztveršanas zonā sistemātiskumu un regularitāti.

Tāpat arī likumprojekts paredz, ka nodokļu maksātājam būs tiesības atprasīt samaksāto uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par periodu, par kuru tam nebija jāmaksā saskaņā ar likumprojektā iekļautajiem atbrīvojumiem no nodokļa maksāšanas.

Grozījumus likumprojektā vēl skatīs un par tiem lems Ministru kabinetā un Saeimā.

 

Informāciju sagatavoja: LR Finanšu ministrija

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*