Lursoft news

Ēnu diena – jau trešdien

2011. gada 14. februāris

Jau otro gadu pēc kārtas Lursoft kā informatīvais atbalstītājs piedalās Ēnu dienas organizēšanā. Ēnu diena tiek organizēta ar mērķi veicināt un pilnveidot skolēnos radošo potenciālu un uzņēmējspējas.

Pērn Ēnu dienas ievaros Lursoft birojā viesojās 7 zinātkāri jaunieši, kuri iepazinās ar darbinieku ikdienu. Starp viņiem bija arī Bauskas 1. vidusskolas skolniece Airita Telnere, kura Ēnu dienas projekta mājas lapā www.enudiena.lv stāsta par pagājušajā Ēnu dienā piedzīvoto.

Airita Telnere, mācās Bauskas 1. vidusskolā:

“Pagājušā gada 17. februāris iesākās neparasti. Ārā vēl bija tumšs un slapjš. Bet ar satrauktu sirdi devos pie savas ēnas devējas – Indras Jansones, SIA „Lursoft IT” web lapu redaktores – reklāmas menedžeres. Šī bija mana pirmā Ēnu diena, tāpēc es nezināju, ko gaidīt no šīs dienas. Mana pirmā Ēnu diena izvērtās par vērtīgu un interesantu dienu.

Iepazīstoties ar savu ēnas devēju, manām acīm pavērās SIA „Lursoft IT” darba vide – no malas nekas neliecināja, ka tieši šeit notiek intensīvs un radošs darbs. Dienas plāns mums sākās ar reklāmas menedžera darba iepazīstināšanu. Mums bija iespēja izpētīt SIA „Lursoft IT” radīto Dainas skapja interneta dizainu. Noklausoties prezentāciju par uzņēmumu, mēs iesaistījāmies arī pašā darba procesā – intervējot Lusroft darbiniekus un viņu ēnas, pēc tam sagatavojot preses relīzi mēdijiem un darboties uzņēmuma uzturētajos sociālajos profilos.

Jautājot savai ēnas devējai, kas viņu ir pamudinājis iesaistīties Ēnu dienas rīkotajā pasākumā, Indra sacīja, ka viņu pērn piedalīties Ēnu dienā mudināja fakts, ka savulaik, vēl mācoties vidusskolā, ir bijusi ēna gan valsts iestādē, gan uzņēmumos, tādēļ viņa ar lielu prieku iesaistījās JAL organizētajā pasākumā, lai ar savas profesijas ikdienu iepazīstinātu, iespējams, topošos kolēģus. Indra īpaši uzvēra, ka vislielāko gandarījumu sagādāja pašas ēnas – zinātkāri, darboties griboši un nenogurdināmi jaunieši, kuri ar lielu interesi izzināja ne tikai web lapu redaktora – reklāmas menedžera ikdienu, bet arī iepazinās ar viena no Latvijas pieredzes bagātākajiem IT uzņēmumiem – SIA Lursoft –struktūru un pārstāvētajiem produktiem un pakalpojumiem.

Mans lielākais ieguvums no Ēnu dienas bija iegūtā pieredze strādājot reālā uzņēmumā reālus darbus. Piedalīšanās JAL organizētajā pasākumā ļāva izvērtēt savus dzīves kritērijus un pārdomāt, ar ko vēlos saistīt savu nākotni. Patīkami bija lasīt savu veidoto relīzi avīzē “Bauskas Dzīve” un pēc tam sniegt interviju mēdijiem. “Lielākais ieguvums no Ēnu dienas bija iegūti jauni domubiedri (manas ēnas) un, kas galvenais, saliedētāks darba kolektīvs, jo, gatavojoties pasākumam, lielāku laiku nekā parasti pavadīju kopā ar saviem kolēģiem – gan izrunājot plānotā pasākuma norisi, gan pēc tam pārrunājot katra iespaidus par šo dienu,’’ sacīja Indra Jansone.

Pateicoties dalībai Ēnu dienā, uz savu darba ikdienu Ēnu devējs var paskatīties „no malas”, bet ēnas var iejusties savā sapņu profesijā. Neraugoties uz uztraukumu, kas bija manī pirms Ēnu dienas, manuprāt, šīs bija viens no vērtīgākajiem pasākumiem, ko rīko JAL, kur esmu piedalījusies. Visiem, kas vēl plāno piedalīties Ēnu dienā – gan ēnu devējiem, gan pašam ēnām –, iesaku pamēģināt, jo šī viena diena uzņēmumiem dod iespēju palūkoties uz uzņēmuma darba vidi un pašu darbu „no malas”, bet ēnām iejusties savā sapņu profesijā.”

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*