Lursoft news

No 1. līdz 28.februārim jāveic transportlīdzekļu elektroniskā deklarēšana

2011. gada 2. februāris

Sakarā ar likuma par Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli pieņemšanu CSDD ir nodrošinājusi iespēju juridiskām personām piederošos transportlīdzekļus deklarēt CSDD sadaļā e-pakalpojumi.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli nemaksā par transportlīdzekļiem, kurus komersants izmanto tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām un deklarējis CSDD uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

To, ka komersanta vieglais transportlīdzeklis atbilst šiem nosacījumiem, komersants deklarē Ceļu satiksmes drošības direkcijas uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, izmantojot Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodrošinātos e-pakalpojumus.

2011.gadā transportlīdzekļa elektroniskā deklarēšana veicama no 1.februāra līdz 28.februārim. Tie komersanti, kas šajā laikā veic transportlīdzekļa tehnisko apskati, elektronisko deklarēšanu izdara pirms tehniskajai apskatei nepieciešamo maksājumu veikšanas. Turpmāk deklarēšana par attiecīgo kalendāro gadu veicama līdz iepriekšējā kalendārā gada 31.decembrim. Attiecībā uz tādu transportlīdzekli, kuru komersants ieguvis īpašumā vai turējumā, deklarēšana par turpmāko kalendārā gada laiku veicama piecu dienu laikā no transportlīdzekļa reģistrācijas dienas.

Vieglā transportlīdzekļa deklarēšanas brīdī komersantam būs jānorāda deklarēšanas iemesls:

  • transportlīdzeklis netiks izmantots privātām vajadzībām;
  • tas būs nomas auto;
  • tas būs demonstrācijas auto (dīleriem).

Juridiskām personām jāpievērš uzmanība tam, ka pēc atzīmes veikšanas nodokļa piemērošanas kārtību komersants nevarēs mainīt līdz kalendārā gada beigām.

Lai deklarētu transportlīdzekļus, juridiskām personām iepriekš jābūt reģistrētām kā e-pakalpojumu lietotājiem – https://e.csdd.lv.

Klientam jāveic šādi soļi:

  1. Jāpiereģistrējas kā fiziskai personai e-pakalpojumu saņemšanai (ja tas jau izdarīts iepriekš, atkārtota reģistrācija nav jāveic).
  2. Sadaļā „Juridiskām personām” jāpievieno uzņēmums, kurā personai ir pārstāvības tiesības, un jāievada tā reģistrācijas numurs. Sistēma pārbaudīs, vai informācija atbilst Uzņēmuma reģistra datiem. Tas nozīmē, ka pieeja datiem par uzņēmuma autoparku ir tikai tā vadībai.
  3. Savukārt vēlāk, ja vadība to vēlas, sistēmā var norādīt personas, kurām uzņēmumā tiks dota pieeja šiem datiem (ari norādītajām personām jābūt reģistrētām fizisko personu sadaļā e-pakalpojumu saņemšanai).

Papildu informācija:

Ceļu satiksmes drošības direkcija: http://www.csdd.lv

CSDD E-pakalpojumi: https://e.csdd.lv

 

 

Informāciju sagatavoja: CSDD

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*