Lursoft news

Izsludina grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām

2010. gada 22. oktobris

Ceturtdien, 21. oktobrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti Finanšu ministrijas sagatavoti grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām, paredzot izslēgt no likuma normas, kas noteica ierobežojumu pārmaksātās nodokļu summas atmaksai kriminālprocesa uzsākšanas gadījumā.

Grozījumi attiecināmi uz gadījumiem, kad saistībā ar nodokļu maksātāja darbību vai pret nodokļu maksātāju uzsākts kriminālprocess par noziedzīgiem nodarījumiem var ietekmēt nodokļu apmēra noteikšanu.

Grozījumu mērķis ir nodalīt administratīvo procesu no kriminālprocesa, tāpēc nodokļu maksātāji, attiecībā uz kuriem līdz grozījumu spēkā stāšanās dienai nodokļu administrācija saistībā ar uzsākto kriminālprocesu ir pieņēmusi lēmumu par pārmaksātās nodokļu summas neatmaksāšanu vai nenovirzīšanu nokavēto vai kārtējo nodokļu maksājumu segšanai (ja nav pagājuši trīs gadi no nodokļa maksājuma maksāšanas termiņa) pēc grozījumu spēkā stāšanās varēs iesniegt pamatotu iesniegumu nodokļu administrācijai par minēto pārmaksāto nodokļu summu atmaksāšanu vai novirzīšanu nokavēto vai kārtējo maksājumu segšanai.

Nodokļu administrācija pārmaksātās nodokļu summas nodokļu maksātājam varēs atmaksāt vai novirzīt nokavēto vai kārtējo maksājumu segšanai 30 dienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas un pēc nodokļu administrācijas pārbaudes veikšanas.

Likumprojektu vēl izvērtēs un par to lems Ministru kabinetā un Saeimā.

Papildu informācija:

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””

LR Finanšu ministrija: www.fm.gov.lv

 

Informāciju sagatavoja: LR Finanšu ministrija

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*