Lursoft news

Lursoft piešķirts ISO/IEC 27001:2005 sertifikāts

2010. gada 12. oktobris

Kopš 2010.gada oktobra Lursoft informācijas drošības vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši starptautiskajam standartam ISO/IEC 27001:2005, ko apliecina BM TRADA Certification Ltd izsniegtais sertifikāts.

ISO/IEC 27001:2005 standarts atspoguļo labāko praksi informācijas drošības vadībā un atbilstība šim standartam apliecina, ka Lursoft informācijas drošības sistēmai un uzņēmumam kā sadarbības partnerim var uzticēties.

ISO 27001 standarta principi:

  • informācijas konfidencialitāte – aizsardzība pret neatļautu piekļuvi;
  • informācijas savietojamība – novērst traucējošu un negribētu informācijas pārveidošanos;
  • informācijas pieejamība – nodrošināt pilnvarotajām personām ērtu pieeju informācijai un pakalpojumiem.

ISO/IEC 27001:2005 sertifikāts izsniegts šādās darbības sfērās: datorprogrammēšana; konsultēšana un saistītās darbības; datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības; interneta portālu darbība.

Informējam, ka 2010.gada jūnijā Lursoft kvalitātes vadības sistēma tika sertificēta atbilstoši ISO 9001:2008 prasībām. Sertifikāta pamatā ir kvalitātes vadības principi, kuru mērķis ir nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus, kas atbilstu klientu vēlmēm un normatīvo aktu prasībām.

Papildu informācija:

BM TRADA Certification: http://www.bmtrada.lv

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*