Lursoft news

1.septembrī stājas spēkā Mikrouzņēmumu nodokļa likums

2010. gada 31. augusts

2010.gada 1.septembrī stājas spēkā Mikrouzņēmumu nodokļa likums.

Saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likumā noteikto, mikrouzņēmums var būt individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, cita fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējs, vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kura ir izvēlējusies maksāt mikrouzņēmuma nodokli.

Mikrouzņēmumam ir jāatbilst šādiem likumā noteiktajiem kritērijiem:

  1. dalībnieki ir fiziskas personas (sabiedrības ar ierobežotu atbildību gadījumā dalībnieki vienlaikus ir arī valdes locekļi);
  2. apgrozījums kalendārā gadā nedrīkst pārsniegt 70 000 latu;
  3. darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne vairāk kā 5 cilvēki, izņemot, ja darbinieks ir promesošs vai atstādināts.

Mikrouzņēmumu nodokļa likums paredz, ka personai ir tiesības Uzņēmumu reģistrā vienlaikus ar iesniegumu par individuālā komersanta, individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību ierakstīšanai Uzņēmumu reģistrā attiecīgajā reģistrā pieteikties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai, apliecinot, ka:

  1. paredzamais mikrouzņēmuma darbinieku skaits nepārsniegs piecus darbiniekus un darbinieki tiks informēti saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 3. valspanta prasībām;
  2. paredzamais apgrozījums būs līdz 70 000 latu;
  3. mikrouzņēmums vēlas maksāt mikrouzņēmumu nodokli.

Uzņēmumu reģistrs 1 darbdienas laikā pēc Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 4.pantā minēto subjektu reģistrācijas elektroniski nosūta VID informāciju par saņemto pieteikumu mikrouzņēmumu nodokļa statusa iegūšanai.

Lēmumu par mikrouzņēmuma kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja reģistrēšanu vai lēmumu par reģistrācijas atteikumu pieņem VID.

Papildu informācija:

Mikrouzņēmumu nodokļa likums

 

Informāciju sagatavoja: LR Uzņēmumu reģistrs

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*