Lursoft news

Novados pieaug interese par komercdarbību

2010. gada 19. augusts

Šogad, salīdzinot ar pagājušo gadu, gan lielākajās pilsētās, gan novados vērojama tendence palielināties Komercreģistrā reģistrēto subjektu skaitam.

Novados reģistrēto subjektu skaits palielinājies par 24%

Lursoft dati liecina, ka pēdējos trīs mēnešos, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu, jaunreģistrēto subjektu skaits ir būtiski palielinājies. Ja pērn laika posmā no 1.maija līdz 31.jūlijam novados un pilsētās reģistrēti 2570 jauni subjekti, tad šogad to skaits pieaudzis par 35%. Augstākais rādītājs bijis šī gada maijā, kad valstī reģistrēti 1194 jauni subjekti, no kuriem trešā daļa – novados.

Būtisku lomu novadu uzņēmējdarbības attīstības veicināšanā ieņem iespēja reģistrēt mazkapitāla SIA. No 1.maija līdz jūlija beigām novados reģistrēti jau 346 mazkapitāla SIA, kas ir 30% no visu reģistrēto mazkapitāla SIA kopskaita un 32% no visu novados reģistrēto subjektu skaita. Iepriekš minētie dati liecina par to, ka uzņēmēji patlaban ir kļuvuši optimistiskāki un labprāt izmanto iespēju dibināt uzņēmumus ar atvieglotiem nosacījumiem.

Jaunreģistrēto subjektu skaits pieaudzis 58 novados

Lursoft apkopotie dati liecina, ka 58 Latvijas novados pēdējo mēnešu laikā reģistrēta pozitīva tendence – šogad laika posmā no 1.maija līdz 31.jūlijam, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu, ir pieaudzis Komercreģistrā reģistrēto subjektu skaits.

Procentuāli lielākais pieaugums reģistrēts Pļaviņu, Carnikavas un Ozolnieku novados. Pērn Carnikavas novadā gada laikā reģistrēti 33 subjekti, no kuriem laika posmā no 1.maija līdz 31.jūlijam vien 3. Šogad Carnikavas novadā reģistrēti jau 28 subjekti, no kuriem 17 pēdējo trīs mēnešu laikā. Interese par komercdarbības uzsākšanu palielinājusies arī Ķekavas novadā, kur aizvadītajos trīs mēnešos reģistrēti 37 jauni subjekti. Lursoft statistiku dati liecina, ka no visiem novadiem, kuros palielinājies Komercreģistrā reģistrēto subjektu skaits, 25 novados pieaugums bijis vismaz par 50%.

Lai arī daudzos reģionos interese par jaunu komersantu dibināšanu ir palielinājusies, 28 novados šogad reģistrēto subjektu skaits bijis zemāks nekā pērn attiecīgajā periodā. Vislielākais Komercreģistrā ierakstīto subjektu skaita samazinājums bijis Cēsu novadā – ja pērn laika posmā no 1.maija līdz 31.jūlijam reģistrēti 37 jauni subjekti, tad šogad to skaits sarucis līdz 24.

Dundagas, Kuldīgas, Kārsavas, Mazsalacas, Neretas, Olaines, Raunas, Stopiņu un Vecpiebalgas novados reģistrēto subjektu skaits saglabājies iepriekšējā gada līmenī, savukārt 14 novados pēdējo trīs mēnešu laikā nav reģistrēts neviens jauns subjekts.

Komercreģistrā reģistrēto subjektu dinamika Latvijas novados

Novads Komercreģistrā reģistrēto subjektu skaits
01.05. – 31.07.2009. 01.05. – 31.07.2010.
Aglonas 1 0
Aizkraukles 5 4
Aizputes 9 5
Aknīstes 0 5
Alojas 6 4
Alsungas 0 0
Alūksnes 7 8
Amatas 6 4
Apes 1 2
Auces 1 2
Ādažu 10 14
Babītes 13 24
Baldones 8 15
Baltinavas 0 0
Balvu 9 4
Bauskas 14 11
Beverīnas 3 1
Brocēnu 2 3
Burtnieku 7 9
Carnikavas 3 17
Cesvaines 2 0
Ciblas 1 3
Cēsu 37 24
Dagdas 2 1
Daugavpils 10 9
Dobeles 6 9
Dundagas 2 2
Durbes 4 0
Engures 8 7
Ērgļu 3 2
Garkalnes 13 10
Grobiņas 6 8
Gulbenes 12 11
Iecavas 5 4
Ikšķiles 12 13
Ilūkstes 4 6
Inčukalna 4 12
Jaunjelgavas 2 4
Jaunpiebalgas 2 0
Jaunpils 0 1
Jelgavas 11 15
Jēkabpils 2 1
Kandavas 4 9
Kocēnu 3 7
Kokneses 2 4
Krimuldas 4 5
Krustpils 2 3
Krāslavas 11 4
Kuldīgas 17 17
Kārsavas 2 2
Ķeguma 4 5
Ķekavas 22 37
Lielvārdes 2 9
Limbažu 12 14
Lubānas 0 0
Ludzas 12 6
Līgatnes 3 4
Līvānu 5 7
Madonas 10 22
Mazsalacas 1 1
Mālpils 0 1
Mārupes 38 52
Naukšēnu 0 0
Neretas 3 3
Nīcas 0 3
Ogres 32 37
Olaines 20 20
Ozolnieku 2 10
Preiļu 4 6
Priekules 2 3
Priekuļu 10 6
Pārgaujas 3 2
Pāvilostas 3 1
Pļaviņu 1 9
Raunas 1 1
Riebiņu 3 1
Rojas 2 8
Ropažu 5 12
Rucavas 0 2
Rugāju 1 0
Rundāles 0 0
Rēzeknes 5 8
Rūjienas 5 1
Salacgrīvas 3 5
Salas 1 3
Salaspils 23 31
Saldus 24 23
Saulkrastu 5 2
Siguldas 23 25
Skrundas 2 3
Skrīveru 3 2
Smiltenes 7 9
Stopiņu 18 18
Strenču 3 1
Sējas 4 2
Talsu 18 22
Tukuma 25 27
Tērvetes 0 0
Vaiņodes 0 1
Valkas 3 6
Varakļānu 0 0
Vecpiebalgas 6 6
Vecumnieku 2 6
Ventspils 5 10
Viesītes 1 3
Viļakas 2 0
Viļānu 2 3
Vārkavas 0 1
Zilupes 0 0

Papildu informācija:

Statistikas par Latvijas novadiem un pilsētām

Komercreģistra statistikas

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*