Lursoft news

Lursoft plāno ieviest ISO/IEC 27001:2005 standartu

2010. gada 19. augusts

SIA “Lursoft” un SIA “Lursoft IT” (Lursoft) tuvākajā laikā plāno ieviest ISO/IEC 27001:2005 standartu (Standarts).

Standarts atspoguļo labāko praksi informācijas drošības vadībā, un tas izstrādāts, lai identificētu un novērstu iespējamos draudus informācijai.

Sertificēšanās rezultātā atbilstība Standartam apliecinās, ka Lursoft informācijas drošības sistēmai un uzņēmumam kā sadarbības partnerim var uzticēties.

Standarta principi:

  • informācijas konfidencialitāte – aizsardzība pret neatļautu piekļuvi;
  • informācijas savietojamība – novērst traucējošu un negribētu informācijas pārveidošanos;
  • informācijas pieejamība – nodrošināt pilnvarotajām personām ērtu pieeju informācijai un pakalpojumiem.

Informējam, ka š.g. jūnijā Lursoft kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši ISO 9001: 2008 prasībām.

ISO 9001:2008 sertifikāta pamatā ir kvalitātes vadības principi ar mērķi nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus, kas atbilstu klientu vēlmēm un normatīvo aktu prasībām.

Papildu informācija:

Lursoft piešķirts ISO 9001:2008 sertifikāts: http://www.lursoft.lv/press/2010/07/23/Lursoft-pieskirts-ISO-9001-2008-sertifikats

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*