Lursoft news

Interese par mazkapitāla SIA reģistrēšanu turpina pieaugt

2010. gada 7. jūlijs

Šogad reģistrēto uzņēmumu skaits vēl nesasniedz 2008. gada līmeni

Šogad gada pirmajā pusē Komercreģistrā reģistrēti 5 338 jauni subjekti, kas ir par 843 vairāk kā pirms gada. Lai arī šogad reģistrēto uzņēmumu skaits, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir palielinājies, tas vēl nesasniedz 2008. gada rādītāju, kad tika reģistrēti 6 375 komersanti un to filiāles (par 1 037 vairāk kā šogad).

Komersantu reģistrācijas dinamika

Šogad lielākais jaunreģistrēto uzņēmumu pieaugums bijis martā, kad Komercreģistrā ierakstīti 1 029 komersanti un to filiāles. Ja vēl aprīlī reģistrēti 833 uzņēmumi, tad maijā un jūnijā rādītājs pieaudzis, pārsniedzot arī 2008.gadā jaunreģistrēto uzņēmumu skaitu. Kā viens no faktoriem, kas veicinājis jaunreģistrēto uzņēmumu skaita pieaugumu, jāmin likumdošanā veiktās izmaiņas, kas no 1.maija ikvienam ļauj reģistrēt SIA ar samazinātu pamatkapitālu.

Reģistrēto mazkapitāla SIA skaits pieaug ar katru mēnesi

Salīdzinot šī gada datus ar 2009. gadu, jāsecina, ka jaunreģistrēto uzņēmumu skaita pieaugumu nodrošinājusi arī iespēja reģistrēt SIA ar samazinātu pamatkapitālu, proti, Lursoft dati liecina, ka šogad laika posmā no 1.maija līdz 30.jūnijam reģistrēti 720 SIA, kuru pamatkapitāls ir robežās no 1 līdz 1999 latiem, – maijā reģistrēti 289 mazkapitāla SIA, bet jūnijā jau 431.

No visiem jaunreģistrētajiem mazkapitāla SIA 56,38% (406) reģistrēti Latvijas galvaspilsētā.

Interesanta tendence vērojama Rēzeknē, kur, salīdzinot ar 2009. gadu, šogad reģistrēts par 9 uzņēmumiem mazāk (2009.gada pirmajā pusgadā – 54, 2010.gadā – 45), taču lielu interesi radījusi iespēja dibināt mazkapitāla SIA. Rēzeknē reģistrēto SIA ar pamatkapitālu robežās no 1 – 1999 latiem skaits sastāda 17,77% no visiem šogad reģistrētajiem uzņēmumiem.

Gandrīz visās lielākajās pilsētās reģistrēto uzņēmumu skaits šogad lielāks nekā pērn

Salīdzinot pēdējo divu gadu datus, jāsecina, ka šogad ir vērojama tendence palielināties jaunreģistrēto uzņēmumu skaitam. Tikai divās no Latvijas lielākajām pilsētām arī šogad turpinās pērn aizsāktā tendence – samazināties jaunreģistrēto uzņēmumu skaita pieaugumam. Tā Rēzeknē šogad reģistrēts par 9 jauniem uzņēmumiem mazāk nekā pērn, bet Ventspilī – par 5.

Jaunreģistrēto uzņēmumu skaits Latvijas lielākajās pilsētās

Pilsēta 2010* 2009* 2008*
Daugavpils 156 153 168
Jelgava 117 106 177
Jēkabpils 48 47 65
Jūrmala 113 102 140
Liepāja 155 148 177
Rēzekne 45 54 83
Rīga 3 061 2 565 3 369
Valmiera 67 48 71
Ventspils 61 66 90
Kopā 3 823 3 289 4 340

* laika posmā no 01.01. – 30.06.

Šogad pirmajos sešos mēnešos, salīdzinot ar pagājušo gadu, straujākais jaunreģistrēto uzņēmumu skaita pieaugums bijis Valmierā (+39,58%), tiesa gan, mazkapitāla SIA šajā pilsētā tiek dibināti samērā piesardzīgi – reģistrēti vien 4.

Gada pirmajos sešos mēnešos Rīgā reģistrēts 3 061 jauns uzņēmums, kas ir par 19,33% vairāk kā attiecīgajā periodā pirms gada. 13,26% no galvaspilsētā reģistrētajiem uzņēmumiem ir SIA ar samazinātu pamatkapitālu.

Iedzīvotāju vēlme iesaistīties uzņēmējdarbībā palielinājusies arī Jelgavā un Jūrmalā. Abās pilsētās reģistrēts par 10% uzņēmumu vairāk nekā pērn.

Papildu informācija:

Lursoft Komercreģistra statistikas: http://www.lursoft.lv/lursoft-statistika/Komercregistrs

Uzņēmumu reģistrācijas un likvidācijas dinamika Latvijas pilsētās un novados: http://www.lursoft.lv/lursoft-statistika/Latvijas-rajoni-un-novadi

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*