Lursoft news

Jaunreģistrēto uzņēmumu skaits palielinājies par 15,23%

2010. gada 11. jūnijs

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, šogad novērojama tendence palielināties jaunreģistrēto uzņēmumu skaitam. Šī gada pirmajos piecos mēnešos reģistrēti 4349 jauni uzņēmumi, bet pērn šajā pašā periodā – 3774.

Sarucis reģistrēto IK skaits

Salīdzinot ar 2009.gadu, šogad novērojama tendence palielināties jaunreģistrēto SIA īpatsvaram. Pērn pirmajos piecos mēnešos reģistrēti 2898 SIA, kas sastāda 76,78% no kopējā jaunreģistrēto uzņēmumu skaita, bet šogad jaunreģistrēto SIA īpatsvars palielinājies līdz 84,87%.

Komercreģistrā reģistrēto uzņēmumu dinamika sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām

Uzņēmējdarbības forma 01.01. – 31.05.2010. 01.01. – 31.05.2009.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
3691
2898
Individuālais komersants 585 774
Pilnsabiedrība 29 31
Ārvalsts komersanta filiāle 22 22
Filiāle 10 34
Akciju sabiedrība 6 14
Komandītsabiedrība 6 1
Kopā 4349 3774

Šī gada pirmajos piecos mēnešos, salīdzinot Komercreģistra datus ar pagājušā gada rādītājiem, sarucis jaunreģistrēto IK, pilnsabiedrību, filiāļu un AS skaits, bet palielinājies reģistrēto komandītsabiedrību skaits. Reģistrēto ārvalstu komersantu filiāļu skaits saglabājies iepriekšējā gada līmenī.

Lielajās pilsētās uzņēmumus dibina vairāk

Būtiskākais jaunreģistrēto uzņēmumu skaita samazinājums pilsētās bijis pērn, kad reģistrēti 2778 komersanti, kas ir par 27,64% mazāk kā 2008.gadā. Lai arī šogad jaunreģistrēto uzņēmumu skaits vēl nelīdzinās 2008.gada rādītājiem, vērojama pozitīva tendence, jo gada pirmajos mēnešos Latvijas lielākajās pilsētās reģistrēti 3098 uzņēmumi, kas ir par 320 vairāk nekā pērn.

Uzņēmumu reģistrācijas dinamika Latvijas pilsētās (01.01. – 31.05.)

Pilsēta 2010 2009 2008
Daugavpils 125 132 157
Jelgava 94 91 158
Jēkabpils 37 40 55
Jūrmala 98 87 122
Liepāja 128 123 159
Rēzekne 39 49 71
Rīga 2469 2158 2979
Valmiera 56 42 60
Ventspils 52 56 78
Kopā 3098 2778 3839

2009.gadā visbūtiskāk jaunreģistrēto uzņēmumu skaits saruka Jelgavā, proti, par 42,41%. Savukārt Daugavpilī pērn pirmajos piecos mēnešos reģistrēts par 15,92% uzņēmumu mazāk nekā 2008.gadā.

Lai arī 2009.gadā Daugavpils varēja lepoties ar mazāko jaunreģistrēto uzņēmumu skaita samazinājumu, atšķirībā no citām pilsētām, kur šogad situācija sāk uzlaboties, Daugavpilī negatīva tendence ir saglabājusies. Tā šogad pirmajos piecos gada mēnešos reģistrēts par 5,3% uzņēmumu mazāk nekā pērn. Tendence samazināties jaunreģistrēto uzņēmumu skaitam šogad novērojama arī Ventspilī (par 4 uzņēmumiem mazāk), Rēzeknē (par 10 uzņēmumiem mazāk) un Jēkabpilī (par 3 uzņēmumiem mazāk).

Savukārt procentuāli lielākais jaunreģistrēto uzņēmumu skaita pieaugums šogad bijis Valmierā (pieaugums par 33,33%). Pozitīva tendence šogad vērojama arī Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā un Rīgā.

Papildu informācija:

Lursoft Komercreģistra statistikas: http://www.lursoft.lv/lursoft-statistika/Komercregistrs

Uzņēmumu reģistrācijas un likvidācijas dinamika Latvijas pilsētās un novados: http://www.lursoft.lv/lursoft-statistika/Latvijas-rajoni-un-novadi

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*