Lursoft news

Iesniegums reģistrācijai ar PVN apliekamo personu reģistrā

2010. gada 8. jūnijs

01.06.2010. stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 14. novembra noteikumos Nr.933 “Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” normu piemērošanas kārtība”, kas paredz, ka personai ir tiesības vienlaikus ar pieteikumu par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā iesniegt Uzņēmumu reģistrā iesniegumu reģistrācijai ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.

Iesniedzot reģistrācijas iesniegumu Uzņēmumu reģistrā, komersants tajā aizpilda tikai B un C daļu. Noteikums par PVN pieteikuma iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā attiecas tikai uz komersantiem.

Valsts ieņēmumu dienesta informācija

Valsts ieņēmumu dienests (VID) izskata reģistrācijas iesniegumu un 15 darba dienu laikā pēc reģistrācijas iesnieguma saņemšanas VID pieņem lēmumu par personas reģistrāciju apliekamo personu reģistrā.

Personai iesniegumā par tās reģistrāciju VID ar pievienotās vērtības apliekamo personu reģistrā jānorāda, kādā veidā tā vēlas saņemt no VID pieņemto lēmumu – pa pastu vai Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā www.vid.gov.lv.

Ja lēmumu par personas reģistrāciju VID paziņo:

  • mājas lapā internetā -personu uzskata par reģistrētu VID ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā ar nākamo dienu pēc šā lēmuma paziņošanas;
  • pa pastu -personu uzskata par reģistrētu VID ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā ar septīto dienu pēc šā lēmuma nodošanas pastā.

VID ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu reģistrēt personu ar pievienotās vērtības apliekamo personu reģistrā, ja persona:

  • nav sasniedzama tās norādītajā juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīves vietā;
  • pēc VID pieprasījuma nesniedz informāciju vai sniedz nepatiesu informāciju par tās materiāltehniskajam un finansiālajām iespējām veikt saimniecisko darbību.

Ja ir pieņemts lēmums atteikt reģistrāciju, VID, norādot atteikuma iemeslu, lēmumu piecu darbdienu laikā nosūta personai pa pastu. Personai, kura saņēmusi lēmumu par reģistrācijas atteikumu, ir tiesības precizēt reģistrācijas iesniegumu un to iesniegt VID.

Neskaidrību gadījumā iespējams zvanīt uz VID informatīvo tālruni 1898, vai atrast papildinformāciju Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā www.vid.gov.lv.

Personu reģistrāciju VID ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā nosaka likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 3.pants. Iesniegumu iesniegšanas un reģistrācijas kārtību ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā nosaka Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumu Nr.933 “Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” normu piemērošanas kārtība” 40. līdz 50.punkts.

 

Informāciju sagatavoja:

LR Uzņēmumu reģistrs

Tālr.: 67031827

http://www.ur.gov.lv

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*