Lursoft news

33,8% no visām maijā reģistrētajām SIA ir ar samazinātu pamatkapitālu

2010. gada 2. jūnijs

1.jūnijā aprit mēnesis, kopš Saeimā pieņemtie grozījumi Komerclikumā paredz iespēju dibināt SIA ar samazinātu pamatkapitālu, kas nozīmē, ka patlaban SIA iespējams reģistrēt arī ar 1 lata pamatkapitālu.

Lursoft apkopotā Komercreģistra informācija liecina, ka maijā reģistrēta 861 SIA, to skaitā 291 no tām mazkapitāla.

Interese par mazkapitāla SIA reģistrēšanu pieaug ar katru nedēļu

Interesi par iespēju dibināt SIA ar samazinātu pamatkapitālu topošie uzņēmēji izrādījuši jau pirmajā maija nedēļā, kad saņemti 24 pieteikumi mazkapitāla sabiedrību dibināšanai. Pirmie SIA ar samazinātu pamatkapitālu – SIA “SUNSHINE” un SIA “DZELDA 125” – reģistrēti 7.maijā. Turpmākajās nedēļās reģistrēto mazkapitāla SIA skaits ir palielinājies.

Mazkapitala SIA registresanas dinamika maija

Maija otrajā nedēļā reģistrēti 44 mazkapitāla SIA, savukārt trešajā nedēļā to skaits divkāršojies. Lielākais mazkapitāla SIA skaits (46% no kopējā skaita aizvadītajā mēnesī) reģistrēts maija ceturtajā nedēļā (24. – 30.maijs), bet 31.maijā reģistrētas 20 samazināta pamatkapitāla sabiedrības, kas ir gandrīz puse no 2.nedēļā reģistrēto mazkapitāla SIA kopskaita.

90% mazkapitāla SIA reģistrētas ar pamatkapitālu līdz 100 latiem

36,08% jeb 105 SIA maijā reģistrētas ar 1 lata pamatkapitālu, savukārt 30,24% no visām reģistrētajām mazkapitāla sabiedrībām pamatkapitāls ir robežās no 2 – 10 latiem. Ar pamatkapitālu no 11 līdz 100 latiem reģistrētas 69 jeb 23,71% mazkapitāla SIA, bet 28 sabiedrības pagājušajā mēnesī reģistrētas ar pamatkapitālu robežās no 101 – 1000 latiem. Ar pamatkapitālu, kurš ir robežās no 1001 – 1999 latiem maijā reģistrēta tikai viena mazkapitāla SIA.

Mazkapitala SIA skaits sadalijuma pec pamatkapitala apjoma

Vairāk kā puse no mazkapitāla SIA reģistrētas Rīgā

No 4325 uzņēmumiem, kas reģistrēti 2010.gadā, 2437 jeb 56% savu juridisko adresi norādījuši Rīgas pilsētā. Līdzīga tendence vērojama arī ar maijā reģistrētajiem mazkapitāla SIA. 166 jeb 57% no maijā reģistrētajiem mazkapitāla SIA savu juridisko adresi norādījuši galvaspilsētā.

Pozitīva tendence vērojama Rēzeknē. Ja līdz šim Rēzekne, salīdzinot ar pārējām republikas nozīmes pilsētām, bijusi vienā no pēdējām vietām pēc jaunreģistrēto uzņēmumu skaita, tad maijā reģistrēto mazkapitāla SIA skaits Rēzeknē ir bijis lielāks kā Ventspilī, Jēkabpilī vai Jelgavā.

Reģistrēto mazkapitāla SIA skaits (2010.gada maijs)

Pilsēta Skaits
Rīga 166
Jūrmala 9
Liepāja 8
Rēzekne 6
Daugavpils 5
Valmiera 5
Jelgava 4
Jēkabpils 3
Ventspils 2
Citur 83

Kopumā republikas nozīmes pilsētās maijā reģistrētas 208 mazkapitāla SIA jeb 71,47% no kopējā samazināta kapitāla sabiedrību skaita.

Maijā kopējais reģistrēto SIA skaits palielinājies

2010.gada pirmajos piecos mēnešos ir reģistrētas 3643 SIA, no kurām 813 pagājušajā mēnesī. Šogad lielākais reģistrēto SIA skaits bijis martā (886 SIA), bet otrs lielākais reģistrēto sabiedrību skaits – maijā. Salīdzinot ar aprīli, kad Komercreģistrā tika reģistrētas 712 jaunas SIA, maijā to skaits pieaudzis par 14% (reģistrēts par 101 SIA vairāk).

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*