Lursoft news

Pieaug ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesu skaits

2010. gada 13. maijs

Šī gada pirmajos četros mēnešos ierosināti 976 maksātnespējas procesi, 28 tiesiskās aizsardzības procesi (TAP) un 62 ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesi (ATAP).

Gada laikā ir palielinājies gan ierosināto maksātnespējas procesu, gan TAP skaits. Ja 2009.gada pirmajos četros mēnešos ierosināts 881 maksātnespējas process, tad šogad šajā pašā periodā to skaits pieaudzis par 10%. Savukārt ierosināto TAP skaits, salīdzinot ar iepriekšējā gada laika posmu no janvāra līdz aprīlim, palielinājies par vairāk kā 3 reizēm.

Ierosināto maksātnespējas procesu un TAP skaits

  Maksātnespējas procesi Tiesiskās aizsardzības procesi
2009 2010 2009 2010
Janvāris 190 252 3 8
Februāris 204 227 2 4
Marts 259 301 1 13
Aprīlis 228 196 3 3

Ierosināto procesu pieaugums galvenokārt izskaidrojams ar tendenci palielināties fizisko personu maksātnespējas procesu lietu skaitam. 2009.gada pirmajos četros mēnešos ierosinātas 33 lietas, bet šogad to skaits pieaudzis par 233% – laika posmā no 1.janvāra līdz 30.aprīlim ierosinātas 110 maksātnespējas procesu lietas fiziskām personām. Juridiskām personām ierosināto maksātnespējas procesu lietu skaits šogad saglabājies pērnā gada līmenī.

Samazinājies valsts institūciju ierosināto maksātnespējas procesu lietu skaits No šī gada pirmajos četros mēnešos ierosinātajām maksātnespējas procesa lietām 40% ir ierosinājušas juridiskas personas citām juridiskajām personām. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2010.gadā juridisko personu ierosināto lietu skaits citām juridiskām personām sarucis par 119. Savukārt gandrīz ceturto daļu jeb 23% no visām lietām juridiskās personas ierosinājušas pašas sev.

Maksātnespējas lietu skaita sadalījums pēc pieteikuma iesniedzēja

Analizējot 2009. un 2010.gada pirmo četru mēnešu datus, jāsecina, ka būtiski samazinājies valsts institūciju ierosināto maksātnespējas procesu lietu skaits juridiskām personām. Ja 2009.gadā laika posmā no janvāra līdz aprīlim ierosinātas 275 lietas, tad šogad to skaits sarucis par 38%.

Papildu informācija:

Maksātnespējas statistikas: https://www.lursoft.lv/exec?act=MNR_LSTAT

Maksātnespējas datu bāze: http://www.lursoft.lv/maksatnespejas_datu_baze.html

Maksētnespējas likums: https://www.lursoft.lv/law?act=LISCNVIEW&type=2&headid=31316&date=

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*