Lursoft news

Biedrībām un nodibinājumiem gada pārskati turpmāk jāiesniedz tikai VID

2010. gada 13. aprīlis

24. februārī spēkā stājās grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā, kas paredz biedrību un nodibinājumu gada pārskatu iesniegšanu tikai Valsts ieņēmumu dienestam (VID). Iepriekš gada pārskati biedrībām un nodibinājumiem bija jāiesniedz gan Uzņēmumu reģistram (UR), gan VID.

Gada pārskati arodbiedrībām joprojām jāiesniedz gan VID, gan UR. Reliģiskajām organizācijām gada pārskatus par finansiālo darbību ir jāiesniedz VID, bet gada pārskati par reliģisko darbību ir jāiesniedz Tieslietu ministrijai, nosūtot pa pastu uz Brīvības bulvāri 36, Rīga, LV-1536.

Kopš 2008. gada visi komersanti gada pārskatus iesniedz tikai VID, kas gada pārskata kopiju elektroniskā formā nodod UR.

Ja laikus netiek iesniegts gada pārskats, likums paredz administratīvo sodu, kad tiesa var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz 200 latiem. Uzņēmumu var arī likvidēt. Gada pārskati nav jāiesniedz individuālajiem uzņēmumiem, ģimenes uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, individuālajiem komersantiem, ja to gada ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem nepārsniedz 200 000 latu pārskata gada sākumā.

Papildu informācija:

LATLEX Normatīvo aktu sistēma: http://www.latlex.lv

LR Uzņēmumu reģistrs: http://www.ur.gov.lv

Informāciju sagatavoja

Uzņēmumu reģistra TM Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālr. 67036712

e-pasts: prese.tm@tm.gov.lv

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*