Lursoft news

Visvairāk pasludināto maksātnespēju – tirdzniecības nozarē

2010. gada 8. februāris

Aizvadītajā gadā maksātnespējas procesa procedūra pasludināta 2202 personām, no kurām 97,59% (2149 gadījumi) – juridiskām personām.

Aizvadītais gads – neveiksmīgs tirdzniecības un būvniecības uzņēmumiem

Aizvadītais gads bija smags pārbaudījums lielākajai daļai uzņēmumu, jo nācās atkārtoti optimizēt savas izmaksas un pārdomāt turpmāko darbības stratēģiju. Gadījumos, kad uzņēmums vairs nebija spējīgs kārtot savas parādu saistības vai tās pārsniedza aktīvus, uzņēmēji, atbilstoši Maksātnespējas likumam, pieteica savu maksātnespēju. 2009. gads arī pierādīja, ka maksātnespējas pieteikuma iesniegšana, lai arī šis process ir dārga un laikietilpīga procedūra, bieži vien kalpo kā ierocis parādu atgūšanai no sadarbības partneriem.

Apkopojot statistikas datus, jāsecina, ka aizvadītais gads visneveiksmīgākais bijis vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozarē strādājošiem uzņēmumiem. No visiem uzņēmumiem, kuriem 2009. gadā pasludināta maksātnespēja, 669 par savu pamatdarbības nozari saukuši vairumtirdzniecību vai mazumtirdzniecību. Jāpiebilst, ka šajā nozarē kopskaitā aktīvi darbojas 21092 uzņēmumi.

Laikā, kad strauji attīstījās būvniecība, šajā nozarē tika dibināti aizvien jauni uzņēmumi, taču šobrīd, kad darba apjomi ir strauji samazinājušies, uzņēmumi vairs nav spējīgi segt savas saistības, kuras uzņēmušies „labajos laikos”. Tādēļ arī būvniecība ir otra populārākā nozare, kurā aizvadītajā gadā pasludināts visvairāk maksātnespēju. Būvniecībā maksātnespēja pasludināta 474 uzņēmumiem, kas sastāda 21,36% no visu pasludināto maksātnespēju kopskaita.

Ražošana Latvijas ekonomiku neglābj

Lai arī daudz tiek runāts par to, ka Latvijas ekonomiku var atdzīvināt ražošana, nereti tiek aizmirst par reāliem darbiem, kas varētu palīdzēt šīs nozares attīstībai. 2009.gadā maksātnespēja pasludināta 222 apstrādes rūpniecībā strādājošiem uzņēmumiem, kas sastāda 10% no visiem uzņēmumiem, kuriem pērn pasludināta maksātnespēja.

Par spīti tendencei – palielināties pasludināto maksātnespēju skaitam – atsevišķas nozares var lepoties ar to, ka ir spējušas saglabāt visus tajās strādājošos uzņēmumus. Pie veiksmīgajām var pieskaitīt šādas nozares:

  • elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana;
  • valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana;
  • māksla, izklaide un atpūta;
  • ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība;
  • mājsaimniecību kā darba devēju darbība; pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās.

Prognoze nākotnei – maksātnespēju skaits pieaugs arī IT un tūrisma nozarēs

Lursoft pārstāvis Ainars Brūvelis prognozē, ka arī turpmāk lielākais pasludināto maksātnespēju skaits būs tirdzniecības un būvniecības nozarē.

Viņaprāt, ja netiks atcelts Latvijas tūrisma nozari diskriminējošais PVN, liels pasludināto maksātnespēju skaits būs arī ar tūrismu saistītajās nozarēs. “Tūrisms Latvijā lielā mērā ir vietējā eksportprece – Latvijas iedzīvotāji nevar atļauties viesnīcu un restorānu pakalpojumus to augsto cenu dēļ, savukārt, cenas sadārdzina gan augstais PVN, gan IIN,” skaidro A. Brūvelis.

Prognozējams, ka pasludināto maksātnespēju skaits palielināsies arī ar IT nozari un invoācijām saistīto uzņēmumu vidū, jo šajās nozarēs turpina samazināties valsts pasūtījumu skaits. “Lai arī ES fondu finansējums būtu pietiekams visas nozares izdzīvošanai, paredzams, ka šī nauda nozari neglābs, jo, visticamāk, ieplūdīs tikai nedaudzu IT nozares uzņēmumu kontos,” prognozē Lursoft pārstāvis. A. Brūvelis arī uzsver, ka uz IT un citām inovatīvajām nozarēm postošu ietekmi atstāts gandrīz divkārša IIN paaugstināšana autoriem (no 15% uz 26%), kas liks augsti izglītotajiem profesionāļiem pamest Latviju.

Informāciju sagatavoja:

Indra Jansone,

SIA Lursoft IT web redaktore

tālr. 67844293, e-pasts: indra@lursoft.lv

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*