Lursoft news

Pieaug izņemto ārvalstu investīciju gadījumu skaits

2010. gada 29. janvāris

Pēc SIA “Lursoft IT” (Lursoft) datiem, uz š.g. 21. janvāri tiešās investīcijas Latvijas kapitālsabiedrību pamatkapitālos bija ieguldījuši 14 640 investori no 123 pasaules valstīm.

Igauņi – lielākie

Lielākie investētāji Latvijas kapitālsabiedrību pamatkapitālos ir uzņēmēji no kaimiņvalsts Igaunijas. Kopš 1991. gada Igaunijas uzņēmēji Latvijā investējuši jau 691,7 milj. latu, kas sastāda 22% no visām investīcijām, kas šo gadu laikā investētas Latvijā.

Starp lielākajiem ārvalstu investoriem Latvijā minami arī Zviedrijas (8%), Kipras (7%) un Lielbritānijas (7%) valstu investori.

Lai arī pērn Igaunijas investoru ieguldīto investīciju apjoms, salīdzinājumā ar 2008. gadu, ir vairākkārtīgi palielinājies, novērojama tendence, ka palielinās to gadījumu skaits, kad kaimiņvalsts pārstāvji savas investīcijas no Latvijas kapitālsabiedrību pamatkapitāliem izņem. Tā, piemēram, 2008. gadā Igaunijas pārstāvji investīcijas ieguldīja 445 gadījumos, bet izņēma 253. Jau pagājušajā gadā situācija ir mainījusies: investīcijas tika ieguldītas 382 (par 63 gadījumiem mazāk kā 2008. gadā), bet izņemtas – 318 gadījumos (par 65 gadījumiem vairāk).

Pērnā gada janvāris Latvijā izcēlās ar tautas nemieriem, kas vainagojās ar jaunu valdību. Valsts nestabilā situācija, visticamāk, arī sekmēja to, ka februārī bijis augsts to gadījumu skaits, kad Igaunijas investori savas investīcijas no Latvijas kapitālsabiedrību pamatkapitāliem izņēma. Salīdzinājumam: 2008. gada februārī Igaunijas pārstāvji savas iepriekš ieguldītās investīcijas izņēma 24 gadījumos, bet pērn šajā pašā mēnesī šo gadījumu skaits jau bija 54.

Visvairāk investoru – no Krievijas

Vērtējot valstis pēc investoru skaita, visaktīvākie ir Krievijas uzņēmēji. Kopš 1991. gada 4. marta Latvijas kapitālsabiedrību pamatkapitālos finansējumu ieguldījis 2441 investors no Krievijas (kopējais investīciju apjoms – 174,2 milj. latu). Latvijas uzņēmumu pamatkapitālā kopš 1991. gada savu finansējumu ieguldījuši arī 1517 investori no Igaunijas, 1406 no Lietuvas un1062 no Vācijas. Bez iepriekš nosauktajiem, investīcijas Latvijā ieguldījuši vēl 8214 investori no 119 pasaules valstīm.

Kā visjaunāko investoru pārstāvēto valsti pēc to darījuma datuma var minēt Irāku, kuras investori par Latviju izrādīja interesi 2009. gada decembra vidū.

Rīga piesaista vislielāko ārvalstu investoru interesi

Pēc Lursoft datiem, ārvalstu investori līdzekļus lielākoties ir izvēlējušies ieguldīt Latvijas lielāko pilsētu un Rīgas reģiona kapitālsabiedrību pamatkapitālos.

Rīgā ieguldīti 77,65% no visām ārvalstu investīcijām Latvijā. Lielākie galvaspilsētas investori ir kaimiņvalsts Igaunijas pārstāvji, kā arī Lielbritānija un Nīderlande. Lielākās ārvalstu investīcijas Rīgā ieguldītas monetārajā starpniecībā (NACE kods 64.1), bet investoru skaita ziņā liela interese ārvalstniekiem ir par specializēto vairumtirdzniecību un sava vai nomātā nekustamā īpašuma izīrēšanu un pārvaldīšanu, kur kopējais ārvalstu investoru skaits ir attiecīgi 604 un 571.

Saistoša ārvalstu investoriem šķiet ne tikai Rīga, bet arī Ventspils, kur kopš Latvijas neatkarības atgūšanas investori ieguldījuši 150 milj. latu, kas sastāda 4,62% no kopējām ārvalstu investīcijām Latvijā. Lielākie ārvalstu investori Ventspilī ir no Kipras, Nīderlandes un Britu Virdžīnām. Pārsteigumu neraisa arī galvenais darbības veids, kurā investori visvairāk ieguldījuši finansējumu, proti, lielākie ieguldījumi gan pēc finanšu apjoma, gan pēc investoru skaita ir uzņēmumos, kuri nodarbojas ar transporta palīgdarbībām (NACE kods 52.2) – 31 investors ar kopējo investīciju apjomu 72,8 milj. latu.

Investoriem interesanta šķiet ne tikai Latvijas galvaspilsēta Rīga un ostas pilsēta Ventspils, bet arī Mārupes novads, kur kopējais ārvalstu investīciju apjoms kopš 1991. gada ir 75,8 milj. latu. 25,4% no visām ārvalstu investīcijām Mārupes novadā ieguldītas kapitālsabiedrībās, kuras sniedz vadības konsultāciju pakalpojumus (NACE kods 70.2), bet otra lielākā daļa – 22,5% – uzņēmumos, kuri nodarbojas ar pasažieru aviopārvadājumiem (NACE kods 51.1). Lielākie ārvalstu investori Mārupes novadā ir no tādām valstīm, kā Vācija, Austrija un Īslande.

Papildu informācija:

Lursoft statistika par ārvalstu investīcijām

Lursoft statistika par ārvalstu tiešajām investīcijām sadalījumā pa valstīm

Lursoft statistika par ārvalstu tiešajām investīcijām sadalījumā pa novadiem / pilsētām

Informāciju sagatavoja:

Indra Jansone,

SIA Lursoft IT web redaktore

tālr. 67844293, e-pasts: indra@lursoft.lv

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*