Lursoft news

Strauji pieaudzis maksātnespējas procesu skaits

2010. gada 8. janvāris

Mainoties ekonomiskajai situācijai Latvijā, aizvadītajā gadā strauji palielinājies ierosināto maksātnespējas procesu skaits.

Ierosināto maksātnespējas procesu skaits pieaudzis par 70,2%

“Lursoft” dati liecina, ka 2009. gadā kopumā ierosināti 2786 maksātnespējas procesi, to skaitā 49 ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesi un 28 tiesiskās aizsardzības procesi. Salīdzinot pērn ierosināto maksātnespējas procesu skaitu ar 2008. gadu, to skaits ir pieaudzis par 70,2%. 2008. gadā maksātnespējas procesu skaita pieaugums bija 59,2%.

Līdz šim lielākais maksātnespējas procesu skaits Latvijā reģistrēts 2003. gadā (1586 lietas), kad uzņēmumi, kuri netika pārreģistrēti Komercreģistrā, bija jālikvidē, bet kreditori, visbiežāk Valsts ieņēmumu dienests, pret nepārreģistrētajiem uzņēmumiem, kuri bija palikuši parādā nodokļu maksājumus, ierosināja maksātnespējas lietas.

Maksātnespējas procesi skar arī ekonomiski aktīvos uzņēmumus

Pēdējos gados aizvien biežāk novērojama tendence, ka maksātnespējas process tiek pieteikts subjektiem, kuri ir ekonomiski aktīvi. Kā liecina “Lursoft” dati, procesos iesaistīto uzņēmumu kopējais apgrozījums 2008. gadā pārsniedza 2,1 miljardu latu, kopumā nodarbinot 45 tūkstošus darbinieku.

Strauji pieaudzis ierosināto lietu skaits pret fiziskām personām

Analizējot ierosināto maksātnespējas lietu skaitu sadalījumā pēc darbības formas, jāsecina, ka visbiežāk lietas tiek ierosinātas pret sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (2462 lietas), bet pret akciju sabiedrībām – 24 maksātnespējas lietas. Maksātnespējas procesi aktualizējušies arī subjektiem ar pilnu atbildību – pērn ierosināti 19 maksātnespējas procesi pret zemnieku saimniecībām, 20 pret individuālajiem uzņēmumiem, bet individuālajiem komersantiem – 19. Salīdzinot ar 2008. gadu, pērn par 37 reizēm palielinājies to maksātnespējas lietu skaits, kas ierosinātas pret fiziskām personām – 2008. gadā tikai 4 lietas, bet 2009. jau 148.

Būs jāiemaksā maksātnespējas procesa depozīts

Galvenais iemesls straujajam maksātnespējas procesu skaita palielinājumam 2009. gadā ir bijis ekonomiskās situācijas pasliktināšanās. ZAB “Raidla, Lejiņš & Norcous” zvērināts advokāts Mārtiņš Aljēns: “Papildus tam, straujo pieaugumu veicināja arī apstāklis, ka maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšana arvien biežāk tika un vēl joprojām tiek izmantota kā parādu atgūšanas instruments arī gadījumos, kad parādnieks būtu spējīgs turpināt savu komercdarbību.” Pēc M. Aljēna domām arī tuvākajā nākotnē visticamāk nav sagaidāma maksātnespējas procesu skaita samazināšanās. Drīzāk otrādi – palielināšanās.

“Raidla, Lejiņš & Norcous” pārstāvis atzīmē, ka esošo Maksātnespējas likumu ir plānots aizstāt ar jaunu. “Šobrīd pieejamais likuma projekts atvieglina juridisko personu maksātnespējas procesa uzsākšanu, jo vairs neparedz prasību, ka papildus parādnieka nespējai nokārtot savas parādsaistības ir vēl jākonstatē, ka parādnieka parādsaistības pārsniedz tā aktīvus. Ja šāda kārtība tiks nostiprināta likumā, tas visticamāk nozīmē vēl lielāku juridisko personu maksātnespējas procesu skaitu,” skaidro M. Aljēns. Tajā pašā laikā jaunā Maksātnespējas likuma projekts satur vairākas normas, kurām vajadzētu kavēt maksātnespējas procesa izmantošanu kā parādu atgūšanas līdzekli. Piemēram, pirms maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanas būs jāiemaksā maksātnespējas procesa depozīts.

Papildu informācija:

Lursoft datu bāzes: http://www.lursoft.lv

Maksātnespējas reģistrs: http://insolvencyrecords.lursoft.lv/

Maksātnespējas statistikas: https://www.lursoft.lv/exec?act=MNR_LSTAT

Informāciju sagatavoja:

Indra Jansone,

SIA Lursoft IT web redaktore

tālr. 67844293, e-pasts: indra@lursoft.lv

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*