Lursoft news

Lursoft piedāvā palīgu uzņēmējiem – analītiskos pakalpojumus

2009. gada 30. novembris

Lai palīdzētu uzņēmējiem būtisku lēmumu pieņemšanā, “Lursoft” piedāvā izmantot analītiskos pakalpojumus.

“Lursoft” analītiskie pakalpojumi uzņēmējiem sniedz iespēju minimizēt riskus, pārbaudīt savu darījumu drošumu un izvērtēt potenciālos sadarbības partnerus.

“Lursoft” piedāvā šādus analītiskos pakalpojumus:

  • uzņēmumu izvērsto analīzi;
  • nozaru finanšu koeficientus;
  • finanšu analīzi;
  • saistību grafu;
  • maksātnespējas statistiku.

Uzņēmumu izvērstā analīze sniedz informāciju par uzņēmumu finanšu un juridiskajiem datiem, kā arī analīzes rezultātā piedāvā uzskatāmus grafikus un uzņēmuma reitinga novērtējumu. Uzņēmuma izvērstās analīzes gadījumā dati tiek analizēti neatrauti no situācijas nozarē un valstī kopumā.

Nozaru finanšu koeficienti sniedz ieskatu konkrētajā nozarē, un tie var kalpot kā palīgs, lai izvērtētu konkrētās nozares pievilcību. Tāpat arī nozaru finanšu koeficienti ir noderīgi izstrādājot biznesa plānus un studiju darbus.

Finanšu analīze dod iespēju izvērtēt uzņēmuma likviditātes, aktivitātes, kapitāla struktūras un ienesīguma rādītājus. Analīzes rezultātā iegūtos datus iespējams salīdzināt ar vidējiem rādītājiem nozarē.

Izmantojot saistību grafu iespējams gūt informāciju par personu un uzņēmumu savstarpējo saistību.

Ņemot vērā pašreizējo situāciju Latvijas ekonomikā, aizvien aktuālāk kļūst sekot līdzi Maksātnespējas reģistrā ierakstītajām ziņām. Informāciju, kas saistīta ar maksātnespējas procesiem, piedāvā maksātnespējas statistika. Sekojot līdzi maksātnespējas statistikai, uzņēmumam ir iespēja jau iepriekš novērtēt un novērst savus riskus, kā arī veikt prognozes par nākotnes perspektīvām.

“Lursoft” datu bāzēs ir pieejama informācija par visiem Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem, kas dod iespēju saņemt visprecīzāko informāciju par nozarē un visā tautsaimniecībā notiekošajiem ekonomiskajiem procesiem.

Pakalpojums pieejams “Lursoft” abonentiem, kā arī internetbanku AS “Swedbank”, AS “SEB Banka”, AS “Norvik Banka”, Nordea banka, AS “Latvijas Krājbanka” lietotājiem.

Papildu informāciju par pakalpojumu iespējams saņemt, zvanot uz “Lursoft” Klientu apkalpošanas nodaļu pa tālruni 67844300 vai rakstot e-pastu uz info@lursoft.lv

Papildu informācija:

“Lursoft” analītiskie pakalpojumi: http://www.lursoft.lv/analitiskie_pakalpojumi.html

Informāciju sagatavoja:
Indra Jansone,
SIA Lursoft IT web redaktore
tālr. 67844293, e-pasts: indra@lursoft.lv

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*