Lursoft news

Apmācīs bibliotēku apmeklētājus datu bāzu izmantošanā

2009. gada 19. novembris

Š.g. 19. novembrī “Lursoft” sadarbībā ar Valsts aģentūru “Kultūras informācijas sistēmas” uzsāk Latvijas bibliotekāru un bibliotēku apmeklētāju apmācību seminārus “Latvijas datu bāzu elektroniskie resursi bibliotēkām” un “Latvijas datu bāzu elektroniskie resursi publiskajās bibliotēkās”.

Apmācību ietvaros tiek organizēti sermināri gan bibliotekāriem, gan bibliotēku esošajiem un potenciālajiem lietotājiem.

Apmācību semināri tiek rīkoti ar mērķi veicināt datu bāzu izmantošanu bibliotēkās. Semināru laikā bibliotekāri un bibliotēku apmeklētāji tiks informēti par datu bāzu aktualitātēm, jaunākajiem piedāvājumiem, informācijas resursiem un to meklēšanas iespējām.

Apmācību laikā “Lursoft” speciālisti semināru dalībniekus apmācīs uzņēmumu datu bāzu un tiesiskās informācijas datu bāzes lietošanā. Tāpat arī semināru apmeklētāji tiks informēti par iespējām izmantot “Lursoft” laikrakstu bibliotēku un pārbaudīt savus datus valsts reģistros.

Dalība apmācību semināros ir bezmaksas. Pēc semināra katrs dalībnieks saņems Valsts aģentūras “Kultūras informācijas sistēmas” izsniegtu apliecinājumu par dalību apmācību seminārā.

Apmācību semināri tiks organizēti vairākās Latvijas pilsētās.

Sīkāku informāciju par semināru norises vietām un laikiem iespējams uzzināt bibliotēkās.

Informāciju sagatavoja:
Indra Jansone,
SIA Lursoft IT web redaktore
tālr. 67844293, e-pasts: indra@lursoft.lv

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*