Lursoft news

Lursoft Laikrakstu bibliotēkā pieejams “Bizness & Baltija”

2009. gada 15. oktobris

SIA „Lursoft IT”
(Lursoft) sadarbībā ar izdevējiem ir papildinājusi Lursoft
Laikrakstu bibliotēku www.news.lv ar trīs
jauniem laikrakstiem – lietišķo ziņu izdevumu krievu valodā
Bizness &
Baltija
”, kā arī Valmieras
rajona laikrakstu „Liesma”un Jēkabpils
rajona laikrakstu „Brīvā
Daugava
”.

Kopš š.g. 1. oktobra Laikrakstu bibliotēkā
pieejams laikraksts krievu valodā „Bizness & Baltija”,
kurš iznāk piecas reizes nedēļā un tiek izplatīts Latvijā,
Lietuvā, Igaunijā un Krievijā.

Laikrakstu bibliotēkā tagad lasāms arī
Valmieras rajona laikraksts „Liesma”, kurā pieejama
informācija par jaunāko Ziemeļvidzemē, Latvijā un pasaulē.
Laikraksts tiek izdots četras reizes nedēļā, un šobrīd
Lursoft piedāvā laikraksta pilnteksta publikācijas, sākot ar
š.g. 4.jūliju.

Arī Jēkabpils rajona laikrakstā „Brīvā
Daugava” pieejamas ziņas, komentāri un viedokļi gan par
Jēkabpils novadu, gan par notikumiem aiz tā robežām.
Laikraksts tiek izdots trīs reizes nedēļā un Laikrakstu
bibliotēkā pieejami raksti no š.g. 6.augusta.

Šobrīd Lursoft Laikrakstu bibliotēkā
www.news.lv pieejami 60 izdevumi –
gan centrālie, gan reģionālie preses izdevumi un ziņu
aģentūras BNS ziņas. Tas ir apjomīgākais publikāciju
krājums Latvijā, kurā pieejami gandrīz 4 miljonu rakstu.
Arhīvs ik dienas tiek papildināts ar simtiem jaunu publikāciju
no izdevumu jaunākajiem numuriem.

Jūs interesējošos rakstus laikrakstu
arhīvā varat bez maksas atrast ērti un operatīvi, meklējot
pēc dažādiem kritērijiem – vārda, autora, izdevuma un
laika posma. Sadaļā “Mani dati” ikvienam interesentam ir
iespēja bez maksas atrast arī publikāciju virsrakstus par sevi
presē, meklējot tos pēc vārda un uzvārda.

Pēc datiem, kas iegūti, izvērtējot
publikācijas un veicot personu monitoringu Lursoft laikrakstu
bibliotēkā, tiek veidots Personu publicitātes indekss.
Publicitātes indekss ļauj noskaidrot, kādas bijušas
publikācijās visvairāk pieminētās personas noteiktā
periodā. Tiek sagatavots ikmēneša tops gan par fiziskām
personām un uzņēmumiem, gan par valsts iestādēm, politiskām
organizācijām un biedrībām un nodibinājumiem.

Joprojām iespējams izmantot Lursoft
laikrakstu aģenta ziņojumus, kas tiks regulāri nosūtīti uz
Jūsu e-pastu un informēs, kad un kādos izdevumos ir publicēti
raksti par Jūs interesējošām personām un notikumiem.

Papildus informācija:

Lursoft Laikrakstu bibliotēka http://www.news.lv
Lursoft Publicitātes indekss http://www.lursoft.lv/llb?act=PRESSPIM
Lursoft laikrakstu aģents http://www.lursoft.lv/llb?act=PRESSAG
Lursoft datu bāzes http://www.lursoft.lv

Informāciju sagatavoja:

SIA “Lursoft IT”
e-pasts info@lursoft.lv
tālr. 67844 300

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*