Lursoft news

Par adrešu nomaiņu administratīvi teritoriālās reformas rezultātā

2009. gada 21. jūlijs

Rīgā, 21.07.2009.

Šī gada 1. jūlijā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā ir mainījies teritoriālais iedalījums Latvijā. Šī reforma skāra arī Uzņēmumu reģistra ierakstus.

Gadījumos, ja nemainījās uzņēmumu, amatpersonu vai dalībnieku juridiskā adrese, bet mainījās tikai tās pieraksts, uzņēmējiem nebija jādodas uz Uzņēmumu reģistru veikt grozījumus, jo SIA “Lursoft” (Lursoft) automatizēja adrešu nomaiņu Uzņēmumu reģistra sistēmās.

Uzņēmumu reģistra sistēmās novadu reforma skāra vairāk kā 270 000 adrešu, tāpēc, pateicoties Lursoft speciālistu lielajai pieredzei un savlaicīgi veiktajiem sagatavošanās darbiem, adrešu nomaiņa noritēja veiksmīgi. Visus nepieciešamos darbus Lursoft veica par saviem līdzekļiem. Ne Latvijas uzņēmējiem, ne Uzņēmumu reģistram un valsts budžetam netika radītas papildus izmaksas.

Adrešu nomaiņa atbilstoši jaunajai administratīvi teritoriālajai reformai veikta arī citās Lursoft sistēmās, un jaunie dati jau ir pieejami visiem Lursoft klientiem. Izmantojot Lursoft sistēmas un piedāvātos B2B pakalpojumus, klienti jau tagad var iegūt aktuālākos uzņēmumu adrešu datus savu sistēmu vajadzībām.

Lursoft turpina darbu pie savu produktu attīstības, un tuvākajā laikā tiks uzlabota arī uzņēmumu adrešu atainošana mājas lapā pieejamajā kartē http://map.lursoft.lv.

Lursoft aicina visas jauno novadu pašvaldības uz sadarbību jautājumos, kuri skar, administratīvi teritoriālās reformas rezultātā mainītos, adresācijas un uzņēmējdarbības statistikas pārveides nosacījumus, kā arī jautājumos, kas saistīti ar citām pašvaldību informācijas sistēmu vajadzībām. Aicinām novadu pašvaldības aktīvi iesaistīsies šajos procesos ar priekšlikumiem un savu pieredzi!

Papildus informācija:

Lursoft datu bāzes: http://www.lursoft.lv/
Komercreģistra ziņas: http://www.lursoft.lv/komercregistra_zinas.html
Uzņēmēja Palīga abonements: http://www.lursoft.lv/uznemeja_paliga_abonements.html
Lursoft meklēšanas serviss: www.latne.lv
Lursoft abonēšanas centrs: http://www.lursoft.lv/abonesana.html

Informāciju sagatavoja:
SIA “Lursoft IT”
e-pasts info@lursoft.lv
tālr. 67844 300

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*