Lursoft news

Lursoft nodrošina piekļuvi Ukrainas un Lielbritānijas uzņēmumu reģistriem tiešsaistes režīmā

2008. gada 2. jūlijs


SIA „Lursoft IT” (Lursoft) sadarbībā ar Eiropas Biznesa reģistru (EBR) no š.g. jūnija nodrošina saviem klientiem piekļuvi arī Ukrainas un Lielbritānijas valstu uzņēmumu reģistriem tiešsaistes režīmā. EBR ir Eiropas valstu uzņēmumu datu bāze, kas tiek papildināta tieši no pirmavota, izmantojot Internetu, un tagad tajā pieejama informācija jau no 17 valstu reģistriem.


Jau vairākus gadus Lursoft klientiem tiek nodrošināta piekļuve arī Lietuvas uzņēmumu reģistram.Par pieejamo pakalpojumu apjomu un cenām (sīkāk skat. Lursoft cenrādī: http://www.lursoft.lv/?a=34).Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Ukrainas valsts uzņēmumu \”Informācijas Resursu centrs\”25.06.2008. Kijevā tika parakstīts līgums starp Ukrainas valsts uzņēmumu \”Informācijas Resursu centrs\” (IRC) un Lursoft par abu uzņēmumu informatīvo pakalpojumu integrāciju un datu apstrādes pakalpojumu sniegšanu.


IRC apkalpo Ukrainas valsts reģistrācijas iestādes un uztur valsts vienoto juridisko personu datu bāzi, kurā iespējams atrast ne tikai vairāk kā 4 miljonus Ukrainā reģistrētās komercsabiedrības un komersantus, bet arī Ukrainas valsts institūcijas, tās pārstāvēt tiesīgās amatpersonas un citu informāciju. Lursoft atzīst, ka Ukrainas vienota juridisko personu reģistra izveide ir uzskatāma kā pozitīvs piemērs, jo tādējādi interesentam ir iespēja vienuviet iegūt izsmeļošu informāciju par jebkuru Ukrainas juridisko personu vai nodibinājumu. Jāatzīmē, ka Latvijā vēl joprojām juridisko personu uzskaite tiek veikta dažādās valsts iestādēs.Starp IRC un Lursoft noslēgtā sadarbības līguma parakstīšana pirmajā etapā paredz klientiem iespēju Lursoft mājas lapā meklēt pamatdatus par Ukrainas reģistrā reģistrētajiem subjektiem, noskaidrojot to juridisko statusu, adresi, pamatkapitālu u.c..Līdz šī gada jūnijam IRC izsniedza interesentiem informāciju tikai oficiālu papīra izziņu veidā un internetā pakalpojumi nebija pieejami vispār.No sadarbības līguma parakstīšanas brīža, Ukrainā vairāk kā 650 reģistrācijas nodaļās būs pieejami Lursoft datu apstrādes pakalpojumi no vairāk kā 70 savstarpēji integrētām sistēmām, kuras finansējis un izveidojis Lursoft.Līdz šī gada septembrim, Lursoft sadarbībā ar IRC plāno izstrādāt vairākas jaunas procedūras, tādējādi ievērojami paplašinot pieejamo Ukrainas informācijas klāstu,- gan ar uzņēmumu finansu datiem, uzņēmumu dibinātājiem, kā arī izsniegtajām licencēm. Savstarpējo sarunu gaitā puses ir apspriedušas arī interneta tehnoloģiju izmantošanas iespējas Ukrainā, jo Lursoft šāda pieredze ir jau vairāk kā 12 gadu garumā.


Papildus informācija:Lursoft datu bāzes: www.lursoft.lv

Eiropas Biznesa reģistrs: www.ebr.lv

Lursoft abonēšanas centrs: http://www.lursoft.lv/?a=29&v=lv

Par EBR: http://www.lursoft.lv/?a=151&v=lv