Lursoft news

Par Lursoft Gada pārskatu reģistra datu bāzē esošās informācijas ievietošanu

2007. gada 18. oktobris

18.10.2007. SIA
“Lursoft IT” (Lursoft) informē, ka Gada pārskatu reģistra
datu bāzē Internetā ir pieejami gada pārskati gan
elektroniski apstrādātā formā, gan skenētā formā. Lursoft
vērš uzmanību, ka datu bāzē tiek atspoguļoti tādi finansu
rādītāji, kādus tos gada pārskatā ir norādījis un LR
Uzņēmumu reģistrā (UR) iesniedzis konkrētais uzņēmums.
Gada pārskata likums nosaka, kuriem uzņēmumiem un kādos
termiņos gada pārskati UR ir jāiesniedz.

Tā, piemēram,
pamatojoties uz Gada pārskata likuma normām, Gada pārskatu
reģistra datu bāzē nav pieejami banku un apdrošināšanas
uzņēmumu gada pārskati. Tāpat datu bāzē nav pieejami arī
to uzņēmumu gada pārskati, kuri tos UR nav iesnieguši vai
arī tie vēl nav elektroniski ievadīti.

Vienlaikus
jāatzīmē, ka arī Lursoft mājas lapā publicētās
statistikas un Lursoft veidotie uzņēmumu TOP saraksti, kuros
tiek izvērtēti uzņēmumu finanšu rādītāji, tiek sagatavoti
tikai pamatojoties uz Gada pārskatu reģistra datu bāzē tajā
brīdi (attiecīgā saraksta izveidošanas brīdī) esošo
informāciju. Tādēļ sakarā ar datu bāzes aktualizāciju, kas
notiek nepārtraukti, jāņem vērā, ka gan statistikā, gan TOP
sarakstā norādītā informācija var mainīties. Augstāk
minētā iemesla dēļ Lursoft sagatavotajās un publicētajās
statistikās vienmēr tiek norādīts to izveides datums un
laiks.

Vienlaikus Lursoft
arī atzīmē, ka, veicot iesniegto uzņēmumu gada pārskatu
matemātisko pārbaudi (piemēram, bilancē iekļauto finanšu
rādītāju kopsummu pārbaudi utml.), tajos dažkārt tiek
konstatētas arī finanšu rādītāju matemātiskas
nesakritības. Lai mazinātu un novērstu šādas nepilnības,
Lursoft jau vairāk kā 7 gadus piedāvā uzņēmumu
amatpersonām, izmantojot Uzņēmēju Palīga abonementu, bez
maksas iepazīties ar attiecīgā uzņēmuma Gada pārskatu
reģistrā ievadītajiem gada pārskatiem. Tādējādi uzņēmuma
vadītājam ir iespēja ērtā veidā pārliecināties, kādi
finanšu rādītāji par tā vadīto uzņēmumu ir publiski
pieejami Gada pārskatu reģistra datu bāzē.

Plašāka informācija:

Gada pārskatu
reģistrs: https://www.lursoft.lv/appserver3?Form=GPSEARCH
Lursoft statistika: https://www.lursoft.lv/ebrreq?Form=UR_STAT

Uzņēmēja Palīga abonements: http://www.lursoft.lv/?a=112

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*