Lursoft news

75000. sabiedrība ar ierobežotu atbildību

2007. gada 12. aprīlis

SIA \”Lursoft\” (Lursoft) sadarbībā ar Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistru (UR) informē, ka 10.04.2007. Komercreģistrā ir
reģistrēta 75,000. sabiedrība ar ierobežotu atbildību, turklāt
šajā dienā tika reģistrēta arī 40000.jaundibinātā sabiedrība ar
ierobežotu atbildību (vairāk kā 37,000 uzņēmumi veica
pārreģistrāciju). Līdz ar to šobrīd SIA skaits, kas ir no jauna
radītas atbilstoši Komerclikuma prasībām, pārsniedz no Uzņēmumu
reģistra pārreģistrēto SIA skaitu.

Kā jau iepriekš Lursoft pētījumos minēts, pēdējos 5 gados
vērojama strauja jaunu komercsabiedrību dibināšanas tendence,
jaundibināto uzņēmumu skaitam katru gadu pieaugot vidēji vairāk
kā par 20%. \”Vispopulārākā\” komercdarbības forma ir tieši
sabiedrības ar ierobežotu atbildību, otra populārākā –
individuālais komersants (9912, nelikvidēti 7612), tām seko
akciju sabiedrības (reģistrētas 871). Akciju sabiedrības, to
necaurspīdīguma, kā arī vāji attīstītā akciju tirgus dēļ kļūst
arvien nepopulārākas – 6 gados no jauna dibinātas tikai 181
akciju sabiedrības.

Komercreģistrā strauji palielinās iesniegto 2006. gada
pārskatu skaits

Atbilstoši Gada pārskatu likumam, visām kapitālsabiedrībām ir
jāiesniedz gada pārskati. Šogad šādi pārskati jāiesniedz vismaz
63,156 kapitālsabiedrībām (SIA un AS), kuras darbību sākušas
pirms gada. Tāpat, atbilstoši Gada pārskatu likumam, gada
pārskati jāiesniedz arī citām UR reģistrētām personām, kuru gada
apgrozījums, darbinieku skaits vai bilances vērtība pārsniedz
likumā minētos kritērijus. Šāda gada pārskatu publiskošanas
kārtība ES valstīs ir jau no 70-jiem gadiem, savukārt, Latvijā
gada pārskati tiek iesniegti UR 11.gadu.

Katru gadu gada pārskati UR tiek iesniegti arvien aktīvāk,-
ja pirmajā, 1996. gadā tika iesniegti tikai 22,244 gada pārskati,
tad 2005. gadā- to skaits sasniedza jau 55,098. Gada pārskatā
ietvertie dati ir būtisks uzņēmumu ekonomiskās darbības
atspoguļojums. Lursoft pētījums liecina, ka daudzi uzņēmēji, lai
izpildītu likuma prasības, kaut novēloti, tomēr iesniedz arī
iepriekšējos gados neiesniegtos gada pārskatus, jo tas palielina
viņu iespējas saņemt kredītus, kā arī ļauj izvairīties no
administratīvā soda.

Lai arī gada pārskatus var turpināt iesniegt visu aprīli (bet
atsevišķām sabiedrībām, atbilstoši likuma prasībām – pat 8
mēnešus pēc finanšu gada beigām), šogad vērojama pozitīva
tendence – gada pārskatus uzņēmēji UR iesniedz savlaicīgi. Pēc
Lursoft veiktajām aplēsēm, līdz 11.04.2007. UR jau iesniegti
vairāk kā 12% no sagaidāmā gadu pārskatu apjoma.

Tabula 1. Uzņēmumu reģistrā iesniegto uzņēmumu gada pārskatu
skaits pa gadiem.

Finansu gads Pārskati
1996 22244
1997 25056
1998 30114
1999 35325
2000 39279
2001 43600
2002 46562
2003 49109
2004 51526
2005 55094
2006 7252
2007 41

Lursoft jau vairāku gadus veic iesniegto gada pārskatu
dokumentu analīzi, kā arī veic finansu rādītāju ievadi datu
bāzēs. Tādējādi ikvienam interesentam ir iespēja šos būtiskos
finansu rādītājus analizēt un saņemt gan internetā, gan WAP un
SMS formā mobilajos tālruņos.

Arvien populārāki kļūst \”B2B\” (business-to-business)
risinājumi datu apmaiņai XML formā. Šādā formā datus var saņemt
ērti un operatīvi un piedāvātais risinājums dod iespēju integrēt
nepieciešamos datus tieši uzņēmuma informācijas sistēmās.
No šī gada ir uzsākta UR arhīva digitalizācija (dokumentu
skenēšana), tāpat ir radīta jauna iespēja uzņēmējiem iesniegt un
saņemt gada pārskatus elektroniski, noslēdzot atbilstošu
līgumu.
Lursoft nodrošina arī iespēju bez maksas sekot jaunākajiem
iesniegtajiem gada pārskatiem, (http://www.lursoft.lv/gp/new.html
) kā arī pasūtīt to paātrinātu ievadi datu bāzēs.

Bezmaksas statistikas atskaites, kas tiek aktualizētas reizi
dienā var atrast UR un Lursoft mājas lapās: www.ur.gov.lv, http://www.lursoft.lv/

Tāpat Lursoft aicina:

 1. Uzņēmumu vadītājus izmantot speciāli izveidotu abonementu
  “Uzņēmēja palīgs”, sīkāk par abonementam pieejamajiem
  pakalpojumiem varat uzzināt: http://www.lursoft.lv/up/index.html
  Šobrīd abonementam “Uzņēmēja palīgs” ir pieteikušies un to
  izmanto jau vairāk kā 40 tūkstoši uzņēmumu vadītāji.
 2. AS “Hansabanka” Internetbankas hanza.net, AS “DNB NORD BANKA”
  Internetbankas iNord un AS “Latvijas Krājbanka” Internetbankas
  Online banka lietotājus, kuriem ir iespēja bez maksas noskaidrot
  valsts reģistros ierakstīto par sevi.
 3. Izmantot Bezmaksas abonementu, kas paredzēts potenciālajiem
  klientiem un dod iespēju bez maksas iepazīties ar Lursoft
  piedāvātajiem datu apstrādes pakalpojumiem. Vairāk varat uzzināt:
  http://www.lursoft.lv/?a=31&v=lv

Papildus informācija:

Lursoft datu bāzes: http://www.lursoft.lv/
Lursoft abonēšanas centrs: http://www.lursoft.lv/?a=29&v=lv
Laikrakstu bibliotēka Internetā: www.news.lv
Lursoft meklēšanas serviss: www.latne.lv
Lursoft WAP pakalpojumi: wap.news.lv
Lursoft veidotās statistikas: http://www.lursoft.lv/?a=152&v=lv

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*

Ikvienam Lursoft bloga lietotājam ir saistoša Lursoft privātuma politika
Lursoft blogā publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīts tajos izmantoto datu avots.