Lursoft news

Datu atlase – risinājums esošās klientu datu bāzes atjaunošanai un potenciālo klientu atlasei, kā arī tirgus izpētei

2024. gada 13. jūnijs

Produktīvam darbam ar klientiem ļoti svarīga ir kvalitatīva datu bāze, kurā būtu ietverta nepieciešamā informācija klientu vajadzību un izaugsmes potenciāla izvērtēšanai. Svarīgs nosacījums klientu datu bāzei – tā pastāvīgi jāaktualizē, atjaunojot ar jaunāko informāciju, nepieciešamības gadījumā to paplašinot ar papildu datiem.

Noteikti arī tavam uzņēmumam ir gadu gaitā uzkrāta klientu datu bāze, kurā apkopoti dati par klientu veiktajiem pirkumiem, veiktas atzīmes par sadarbības nosacījumiem u.tml., taču kad pēdējo reizi datu bāze tika aktualizēta, atjaunojot informāciju par klientu statusu? Daudzu gadu laikā datu bāze uzkrājusi ievērojamu informācijas apjomu par klientiem, taču cik daudz no šīs informācijas šobrīd vēl ir aktuāla? Visticamāk, tieši šis fakts traucē sasniegt labākus pārdošanas rezultātus, jo savus mērķus balstāt uz novecojušu informāciju – klientu datu bāzē atrodami jau likvidēti vai maksātnespējas procesā esoši uzņēmumi, iespējams, klients mainījis savu darbības jomu vai arī reģionu. Ko darīt?

Viens no variantiem, kā uzturēt savu klientu datu bāzi, ir cilvēkresursu piesaistīšana, uzticot kādam no darbiniekiem manuāli pārbaudīt, atjaunot un labot klientu datus. Tas ir ne tikai dārgi, bet arī riskanti, jo uzņēmuma reputācija var ciest no nekvalitatīvu un neprecīzu datu izmantošanas. Daudz ērtāks risinājums ir “Lursoft IT” pakalpojums Datu atlase, kas ļauj ne tikai izveidot potenciālo klientu datubāzi, kas balstīta uz pašu izvēlētiem kritērijiem un pirmavotos pieejamiem datiem, bet arī atjaunot jau esošo klientu sarakstu, noskaidrojot:

 • cik no tiem ir neperspektīvi (maksātnespēja, apturēta saimnieciskā darbība, darbības izbeigšana, likvidācijas process vai jau likvidēts);
 • kuriem klientiem jāpārskata sadarbības nosacījumi, lai izslēgtu sava biznesa riskus (piemēram, uzņēmumam ir dažādi apgrūtinājumi, pasliktinājušies finanšu rezultāti u.tml.).

Svarīgi veikt arī esošo klientu pārbaudi sankciju sarakstos! Jā, lai gan bieži no uzņēmējiem dzirdam pārliecību, ka sankciju pārbaudes uz viņiem neattiecas, jo strādā tikai ar vietējiem klientiem, “Lursoft IT” pieredze liecina par ko citu, tāpēc rūpīga klientu pārbaude, lai izvairītos NILLTPF vai sankciju pārkāpšanas, jāveic arī gadījumos, ja tavu klientu lokā ir tikai Latvijā reģistrēti uzņēmumi.

Atceries, ka datu bāzes aktualizācija ir arī īstais brīdis, kad paplašināt par klientu pieejamās informācijas apjomu, jo bieži vien tas var palīdzēt sekmīgāk segmentēt klientus, lai sagatavotu to vajadzībām atbilstošākus piedāvājumus. Piemēram, esošo klientu segmentācijai var noderēt dati par struktūrvienībām, akcīzes preču licencēm, autoparku, traktortehniku, lauksaimniecības zemes platībām, ganāmpulkiem.

Meklējot potenciālos klientus, tēmē precīzi!

Kad esošā klientu datu bāze aktualizēta, veicot klientu segmentāciju, kā arī aktualizējot uzņēmumu kontaktinformāciju un citus datus, kas svarīgi veidojot piedāvājumu, priekšā vēl viens svarīgs etaps – potenciālo klientu atlase.

Ikviena biznesa mērķis ir palielināt savu tirgus daļu, piesaistot jaunus klientus. Pieredzes, kā to darīt, gan ir atšķirīgas. Vieni uzņēmumi meklē potenciālos klientus, pārskatot interneta mājas lapas, citi paļaujas tikai uz reklāmu vai uz to, ka esošie klienti ieteiks viņu uzņēmumu citiem, tomēr visiem iepriekšminētajiem variantiem ir savi mīnusi.

Meklējot dažādos interneta resursos savus jaunos klientus, viens no mīnusiem ir liels laika patēriņš meklējot informāciju, bet vēl svarīgāk – tu nevari būt pārliecināts, ka attiecīgais uzņēmums patiešām ir maksātspējīgs, ar potenciālu, jo aiz skaistas mājas lapas var slēpties uzņēmums, kuram ir problēmas ar maksājumu disciplīnu, apgrūtinājumiem u.c. problēmām, kas var ne tikai ietekmēt sadarbību, bet arī negatīvi atsaukties uz tava biznesa darbību. Ko darīt?

Arī potenciālo klientu datu bāzes izveidei piemērots risinājums ir “Lursoft IT” Datu atlase, kas ļauj ātri iegūt aktuālus, uzticamus datus no pirmavotiem ne tikai par Latvijas, bet arī, piemēram, Lietuvas un Igaunijas uzņēmumiem, tādējādi ļaujot ietaupīt uzņēmuma finanšu un darba resursu līdzekļus. Tā vietā, lai pats meklētu potenciālos klientus, censtos iegūt papildu informāciju par to darbību, ar Datu atlases palīdzību visa svarīgākā informācija ir strukturētā formātā un viegli pārskatāma.

Protams, aktuāls ir jautājums, kā no plašā uzņēmumu skaita iespējams atlasīt savus potenciālos klientus? Pārdomā, kādam jābūt tavam klientam (finanšu rādītāji, kapitāla piederība, nodokļu maksājumi u.c. raksturojošās īpašības), ar kura reģiona uzņēmumiem vēlies strādāt (visa Baltija, tikai Latvija, Lietuva vai Igaunija, iespējams, atsevišķs valsts reģions, novads vai pilsēta) un kādas ir citas tavu potenciālo klientu raksturojošās pazīmes, kas ir svarīgas tavam biznesam (piemēram, ja tev ir savs autoserviss vai arī tirgo auto rezerves daļas, noteikti pievērsīsi vērību uzņēmuma autoparkam, ja izplati veterinārmedicīnas preces, būtisks aspekts būs uzņēmuma ganāmpulka raksturojums u.tml.). “Lursoft IT” novērojis, ka populārākie kritēriji, kurus uzņēmumi kombinē, atlasot savus potenciālos klientus, ir:

 • Adrese atbilstoši Adrešu reģistra datiem (reģiona, novada, pilsētas griezumā);
 • Uzņēmuma pamatdati (reģistrācijas datums, tiesiskā forma);
 • Pamatkapitāls un tā piederība;
 • Patiesā labuma guvēja valsts;
 • Kontaktinformācija;
 • Nozare jeb darbības sfēra;
 • Uzņēmuma finanšu rādītāji, piemēram, apgrozījums, darbinieku skaits, peļņa;
 • Uzņēmuma samaksāto nodokļu apjoms;
 • Nodokļu parādi;
 • Uzņēmuma reitings, kura aprēķinā “Lursoft IT” ņēmis vērā 6 galvenos finanšu darbību raksturojošos rādītājus, kā arī uzņēmuma reitingu gan nozarē, gan valstī kopumā;
 • VID Nodokļu maksātāja reitings;
 • Uzņēmumam nozīmētās tiesas sēdes;
 • Uzņēmumam reģistrētās komercķīlas;
 • Reģistrētie maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesi;
 • Ir/ nav PVN maksātājs;
 • Ir/ nav reģistrēti kavēti maksājumi;
 • Informācija par traktortehniku (VTUA dati) un uzņēmuma autoparku (CSDD dati) (tā lielumu un transporta līdzekļiem uzņēmuma īpašumā vai turējumā);
 • Uzņēmuma lietošanā vai īpašumā esošais nekustamais īpašums (Valsts zemes dienesta dati).

Šobrīd “Lursoft IT” datu bāzē pieejami jau vairāk nekā 100 tūkstoši uzņēmuma pārskatu par 2023. gadu, tāpēc ir īstais brīdis datu bāzes aktualizēšanai, potenciālo klientu atlasei un tirgus izpēte!

“Lursoft IT” Datu atlase ir ne tikai atbalsts esošās klientu datu bāzes atjaunošanai un potenciālo klientu atlasei, bet arī risinājums, kas palīdzēs:

 • Veikt tirgus izpēti un konkurentu analīzi;
 • Plānot sava biznesa perspektīvu un tirgus daļu;
 • Izvērtēt AML riskus un veikt pārbaudi Sankciju sarakstos.

Lai uzzinātu, kā Datu atlase var palīdzēt veicināt tava uzņēmuma izaugsmes potenciālu, aicinām sazināties ar savu klientu konsultantu vai arī Lursoft Klientu apkalpošanas centru, rakstot uz info@lursoft.lv vai zvanot 67844300.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*