Blog

Ieguldījumi no FATF pastiprināti uzraugāmajām valstīm šobrīd reģistrēti 300 Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos

2023. gada 29. septembris

Veicot savu klientu, sadarbības partneru un piegādātāju izpēti, vērība jāpievērš vairākiem faktoriem, tostarp arī tam, vai uzņēmuma dalībnieki un patiesie labuma guvēji nav personas no augsta riska vai arī pastiprināti uzraugāmo valstu sarakstā esošām valstīm.

Finanšu darbību darba grupas (FATF) augsta riska valstu sarakstā valsts var tikt iekļauta, ja tās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas sistēmās tiek konstatēti nozīmīgi trūkumi un tās nespēj vai nevēlas tos novērst, sakārtojot finanšu, uzraudzības un tiesībaizsardzības sistēmu atbilstoši starptautiskajiem standartiem.

Lursoft izpētījis, ka uz š.g. 19. septembri FATF pastiprināti uzraugāmo valstu sarakstā iekļautas kopumā 26 valstis, tostarp ne vien no Āfrikas, Āzijas, Karību jūras reģiona vai Centrālamerikas, bet arī no Eiropas.

FATF pastiprināti uzraugāmo valstu sarakstā atrodama, piemēram, Albānija, savukārt no š.g. 23. jūnija tajā iekļauta arī Horvātija. Analizējot datus par Horvātijas pārstāvju ieguldījumu apjomu Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos, redzams, ka kopējā uzkrātā summa ir salīdzinoši neliela, vien 10,78 tūkst. EUR. Lursoft apkopotās statistikas dati rāda, ka šobrīd Latvijā reģistrēti deviņi ieguldītāji no Horvātijas, ieguldījumu summu apmēram svārstoties no 3 eiro līdz 3,75 tūkst. EUR. Ieguldījumi veikti uzņēmumu, kas nodarbojas ar zvanu centru darbību, vairumtirdzniecības starpniecību, datorprogrammēšanu u.c. nozaru pamatkapitālos. Kopumā ieguldījumi no Horvātijas reģistrēti astoņu uzņēmumu pamatkapitālos. Tikmēr Albānijas ieguldījumu apjoms Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos ir vēl mazāks – vien 2,8 tūkst. EUR –, līdzekļus divām fiziskām personām ieguldot pārtikas, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecības starpnieku darbības nozarē.

Jānorāda, ka ar š.g. 23. jūniju FATF pastiprināti uzraugāmo valstu sarakstā iekļauta ne tikai Horvātija, bet arī Kamerūna, Dienvidāfrika, Nigērija un Vjetnamas Sociālistiskā Republika, vienlaikus no saraksta izslēdzot Kambodžu, Maroku un Nikaragvu.

Kopējais FATF pastiprināti uzraugāmo valstu ieguldījumu apjoms, kas uzkrāts Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos, šobrīd sasniedz 55,36 milj. EUR. No tiem 41,77% veido Apvienoto Arābu Emirātu ieguldījums Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos, vēl 35,16% no šīs summas – Turcijas ieguldījumi.

Analizējot datus par Apvienoto Arābu Emirātu ieguldījumiem Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos, redzams, ka straujākais pieaugums reģistrēts 2020. un 2021. gadā, kad akumulēto ieguldījumu apjoms palielinājies par, attiecīgi, 5,11 milj. EUR un 16,75 milj. EUR. Pērn gan reģistrēts kritums, Apvienoto Arābu Emirātu uzkrātajam ieguldījumam sarūkot par 453,22 tūkst. EUR. Lursoft statistikas dati rāda, ka vislielākās summas Apvienoto Arābu Emirātu pārstāvji ieguldījuši Latvijas uzņēmumos, kas nodarbojas ar citu monetāro starpniecību, kravu iekraušanu un izkraušanu, kā arī sporta objektu darbību. Jāpiebilst, ka ieguldījumus Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos veikušas 18 personas no Apvienoto Arābu Emirātiem, savus līdzekļus ieguldot 17 uzņēmumos.

Vairāk nekā trešo daļu no visiem ieguldījumiem, kas Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos nākuši no FATF pastiprināti uzraugāmām valstīm, ieguldījušas personas no Turcijas. Ievērojamākais Turcijas pārstāvju ieguldījumu apjoma pieaugums reģistrēts aizvadītajā gadā, kad uzkrātā summa Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos palielinājās par 10,4 milj. EUR. Pērn arī reģistrēts lielākais darījumu skaits ar Turcijas ieguldījumiem viena gada ietvaros – kopumā 88 darbības ar ieguldījumiem. Teju 7 milj. EUR šobrīd pārstāvji no Turcijas ieguldījuši Latvijas uzņēmumos, kas nodarbojas ar sava nekustamā īpašuma pirkšanu un pārdošanu, vēl 6,55 milj. EUR – aviotransporta palīgdarbībām. Turcijas ieguldījumi pamatkapitāliem piesaistīti teju 70 dažādās nozarēs. Visvairāk ieguldītāju no Turcijas reģistrēts sabiedriskās ēdināšanas nozares uzņēmumos, kā nekustamā īpašuma jomā. Šogad reģistrēti jau 85 darījumi ar Turcijas ieguldījumiem 52 uzņēmumu pamatkapitālos. Lursoft izpētījis, ka 29 gadījumos izņemti iepriekš veiktie ieguldījumi, savukārt 10 gadījumos šogad ieguldīto summu apjoms pārsniedzis 10 tūkst. EUR. Lursoft izpētījis, ka savus līdzekļus Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos šobrīd ieguldījušas 177 personas no Turcijas, ieguldījumus veicot 156 uzņēmumos.

Vērā ņemams ieguldītāju skaits reģistrēts arī no Vjetnamas. Lursoft izpētījis, ka 130 personas no Vjetnamas ieguldījušas Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos 5,58 milj. EUR. Šobrīd Latvijā reģistrēti 45 uzņēmumi, kuru pamatkapitālos ir ieguldījumi no šīs valsts.

Jānorāda, ka no FATF pastiprināti uzraugāmo valstu sarakstā esošajām valstīm Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos šobrīd reģistrēti kopumā 409 ieguldītāji, kas savus līdzekļus ieguldījuši 300 uzņēmumu pamatkapitālos.

Izvērtē klientu valstu risku ar AML izziņas palīdzību

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) publicētajās vadlīnijās norādīts, ka ikvienam ir pienākums izvērtēt savu klientu, tā īpašnieku un patiesā labuma guvēju valsts risku. Lai atvieglotu pienākumu veikt risku izvērtēšanu, Lursoft AML izziņā vienkopus apkopota informācija par nozīmīgākajiem riskiem, kuriem jāpievērš uzmanība gan uzsākot sadarbību, gan arī uzraugot jau esošos sadarbības partnerus un klientus, tostarp arī valstu riskiem.

Lursoft AML izziņas izstrādātas, balstoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā un VID vadlīnijās noteiktajiem risku izvērtēšanas kritērijiem.

AML izziņās iekļautā informācija balstīta uz datiem, kas publicēti pirmavotos, nodrošinot, ka dati regulāri tiek aktualizēti. Tas, savukārt, ļauj ikvienam pieņemt lēmumus par sadarbību ar attiecīgo uzņēmumu, balstoties uz aktuālu, patiesu un uzticamu informāciju.

Ņemot vērā, ka FATF augsta riska un pastiprināti uzraugāmo valstu saraksti tiek aktualizēti pat vairākas reizes gadā, visērtāk savus esošos klientus, piegādātājus un sadarbības partnerus uzraudzīt, izmaiņām sekojot līdzi ar AML izmaiņu monitoringu. Lursoft Klientu Portfeļa monitorings informēs par gadījumiem, kad reģistrētas AML riska izmaiņas, līdz ar to varēsiet operatīvi izvērtēt turpmākos sadarbības nosacījumus ar konkrēto uzņēmumu, tādējādi mazinot sava biznesa riskus.

*dati par ieguldītāju skaitu un ieguldījumu apjomu apkopoti uz 20.09.2023.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*