Lursoft news

Piesakies monitoringam, kas Tevi informēs par klientu pamatkapitāla pārrēķināšanu

2016. gada 14. jūlijs

Informējam, ka Uzņēmumu reģistrs uzsācis pārrēķināt komercreģistrā ierakstīto kapitālsabiedrību, kuras līdz 30.jūnijam nav iesniegušas pieteikumu denominācijas veikšanai, pamatkapitālu no latiem uz eiro. Kooperatīvajām sabiedrībām automātiska pamatkapitāla pārrēķināšana nav paredzēta.

Lai saņemtu monitoringa paziņojumus par pamatkapitālu pārrēķināšanu, aicinām Klientu Portfeļa monitoringa iestatījumu Pakalpojumu sadaļā pie „Uzņēmuma reģistra monitorings” atzīmēt pakalpojumu „Pamatkapitāls pārrēķināts, pamatojoties uz Komerclikuma pārejas noteikumu 52.p.”. Monitorings pieejams visiem lietotājiem, kuri ir pieteikušies reģistrācijas datu izmaiņu monitoringam.

Uz Klientu Portfeli

Jānorāda, ka Uzņēmumu reģistra veiktā pamatkapitāla pārrēķināšana nav uzskatāma par denomināciju, un kapitālsabiedrību pamatkapitāla pārvēršana no latiem uz eiro ir matemātiska darbība, ievērojot latu apmaiņas kursu pret eiro. Ierakstam par pārrēķināto pamatkapitālu ir informatīvs raksturs.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*