Blog

40% no visiem vīriešiem, kuri noslēguši laulību līgumus, iesaistījušies biznesā

2016. gada 1. jūlijs

Lai arī pēdējos gados ir samazinājies to laulāto skaits, kuri savas mantiskās attiecības noformē ar laulāto mantisko attiecību līgumu palīdzību, tomēr šie līgumi vēl aizvien nav zaudējuši savu aktualitāti.

Pētījuma ietvaros Lursoft noskaidrojis, kāda ir līgumu slēgšanas dinamika un cik bieži līgumi tiek slēgti, lai pasargātu savu dzīvesbiedru no sekām, kas var rasties, pasludinot savu maksātnespēju vai uzsākot biznesu.

Laulību līgumu reģistrēšanas dinamika

Aizvadītajā gadā reģistrēto laulāto mantisko attiecību līgumu skaits palielinājies, sasniedzot pēdējo sešu gadu laika augstāko rādītāju – 941 līgumu. Pēc 2010. gada straujā krituma, kad laulību līgumu reģistrēšanas aktivitāte samazinājās par 40%, to skaits ir saglabājies vienā līmenī, ik gadu valstī reģistrējot aptuveni 874 jaunus līgumus, liecina Lursoft veiktais pētījums.

Skatot pagājušajā gadā reģistrēto laulāto mantisko attiecību līgumu skaita dinamiku, redzams, ka visaktīvāk jauni līgumi reģistrēti jūlijā, kad to skaits sasniedzis 107, un septembrī, kad reģistrēti 99 līgumi. Vismazākais laulību līgumu skaits aizvadītajā gadā fiksēts februārī, kad reģistrēti vien 69 šādi līgumi.

Aplūkojot šā gada statistiku, vērojams, ka pirmajos piecos mēnešos reģistrēto līgumu skaits sasniedzis jau 429, kas pārsniedz iepriekšējā gada rādītājus, kad attiecīgajā periodā reģistrēti 345 jauni līgumi. Tas liecina, ka reģistrēto līgumu skaits turpina augšupeju.

Pēdējos gados pieaug noslēgto laulību skaits

Aplūkojot Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzi, redzams, ka pēdējo gadu laikā noslēgto laulību skaits piedzīvo kāpumu. Ja 2010. gadā kopumā tika noslēgtas 9 290 laulības, tad 2015. gadā to skaits sasniedza jau 13 617.

Noslegto-laulibu-skaits

Lursoft veiktais pētījums atklāj, ka šķirto laulību skaits pēdējos gados sarūk. Ja 2011. gadā Latvijā tika šķirtas kopumā 8 302 laulības, tad 2015. gadā to skaits samazinājās līdz 5 151.

Noslēgto un šķirto laulību skaits

Pētījuma dati atklāj, ka ar katru gadu pieaug vidējais vecums personām, kuras stājas laulībā. Ja vidējais vecums vīriešiem laulībā stāšanās brīdī 2010. gadā bija 34,1 gads, tad 2015. gadā tas sasniedza jau 35,9 gadus. Tāpat arī sievietēm – ja 2010. gadā tās stājās laulībā vidēji 31,4 gadu vecumā, tad 2015. gadā šis skaitlis pakāpies jau līdz 33,4 gadiem.

Vidējais laulāto vecums

Visbiežāk laulību līgumus slēdz, esot vecumā no 31 līdz 40 gadiem

Lursoft pētījums atklāj, ka vidējais vecums, kādā laulātie noslēdz laulāto mantisko attiecību līgumu, ir 37 gadi sievietēm un 40 gadi vīriešiem. Ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinu, ka vidējais vecums sievietēm, kādā tās stājušās laulībā, 2015. gadā bijis 33,4 gadi, bet vīriešiem 35,9 gadi, tas ļauj izdarīt divus secinājumus – bieži vien laulību līgumi tiek slēgti pēc tam, kad laulībā nodzīvoti jau vairāki gadi, vai arī par labu līgumu slēgšanai mēdz nosliekties personas, kuras laulību brīdī sasniegušas augstāku vecuma slieksni. Pirmo argumentu apstiprina arī Lursoft aprēķini, ka laulību līgumi lielākoties tiek slēgti pēc aptuveni 10 laulībā nodzīvotiem gadiem (vidējā mediāna), tiesa, ir arī pāri, kuri mantiskās attiecības steidz sakārtot vēl pirms laulības noslēgšanas. Pēc Lursoft datiem, 1 068 laulību līgumi noslēgti vēl pirms laulības reģistrācijas.

Salīdzinot vecuma posmus, kuros līgumus visbiežāk slēdz sievietes un vīrieši, atklājas interesanta tendence – vecumā līdz 30 gadiem ievērojami vairāk laulību līgumus slēdz daiļā dzimuma pārstāves. Proti, līdz 30 gadu vecumam laulību līgumus noslēgušas jau 24,26% no visām daiļā dzimuma pārstāvēm, kuras jebkad Latvijā slēgušas laulāto mantisko attiecību līgumus, kamēr no visiem vīriešiem līdz 30 gadu vecumam līgumus noslēguši vien 15,25%.

Laulāto vecums, slēdzot laulību līgumus

Vispopulārākais vecums, kurā laulātie noslēdz līgumus, ir brīdis, kad sasniegts 31 gada slieksnis. 37,7% no visiem reģistrētajiem laulību līgumiem noslēgti laika periodā, kad laulātie bijuši vecumā no 31 līdz 40 gadiem. Savukārt, pārkāpjot 40 gadu slieksnim, redzama diametrāli pretēja situācija, jo tad aktīvāk laulību līgumus sāk reģistrēt vīrieši. Esot vecumā virs 40 gadiem, laulību līgumus slēguši 47,16% no visiem vīriešiem, kamēr sievietes vien 37,95%.

Vairāk nekā 95% laulāto mantisko attiecību līgumi paredz mantas šķirtību

Sastādot laulāto mantisko attiecību līgumu, tajā jānorāda laulāto mantisko attiecību stāvokli. No visiem šobrīd aktuālajiem līgumiem 15 663 nosaka mantas šķirtību, kas paredz, ka katrs laulātais ne vien patur viņam pirms laulības piederējušo mantu, bet arī laulības laikā var ar to patstāvīgi rīkoties neatkarīgi no otra laulātā. Jāatzīmē, ka 498 no aktuālajiem laulāto mantisko attiecību līgumiem nosaka mantas kopību – laulātajiem pirms laulības noslēgšanas piederējusī, kā arī laulības laikā iegūtā manta ir apvienota vienā kopīgā masā. Lursoft pētījuma rezultāti liecina, ka kopumā Latvijā reģistrēts 16 821 laulāto mantisko attiecību līgums, no kuriem izbeigti 226. Lai arī lielākā daļa no visiem patlaban aktuālajiem līgumiem paredz mantas šķirtību, 224 pāri noslēguši līgumus par atsevišķu mantu.

Mantas sadalījums laulību līgumos

Analizējot līgumos norādītās mantas veidus, redzams, ka vairumā gadījumu tā tiek definēta kā „cita manta”. Kopumā reģistrēts 10 491 šāds līgums. Šādos gadījumos līgumos bieži vien tiek uzskaitīti teju visi mājās esošie priekšmeti un sadzīves tehnika, minot pat konkrētus parametrus un modeli. Otra visbiežāk līgumos atrunātā kategorija ir nekustamais īpašums, kas minēts 7 698 līgumos. Lursoft pieejamie dati liecina, ka ievērojamā skaitā līgumu tiek reģistrēti arī mehāniskie transporta līdzekļi, tie minēti 3 059 līgumos, un kapitāla daļas, kas ierakstītas 1 728 līgumos.

Salīdzinoši reti ir tie gadījumi, kad laulību līgumā reģistrēti dzīvnieki, traktortehnika, kuģošanas līdzekļi, noguldījumi, kā arī vērtspapīri un obligācijas.

Mantas veids Līgumu skaits
Cita manta

10 491

Nekustamais īpašums

7 698

Mehāniskie transporta līdzekļi

3 059

Kapitāla daļas

1 728

Noguldījumi

94

Mazizmēra kuģošanas līdzekļi

34

Vērstpapīri, obligācijas

30

Traktortehnika

27

Reģistrētie dzīvnieki

25

Aktīvāk biznesā iesaistās laulību līgumus noslēgušie vīri

Novērojumi liecina, ka līgumu laulātie bieži vien noslēdz nevis uzreiz pēc laulībām, bet gan pēc vairāku gadu kopdzīves. Iespējams, viens no iemesliem ir dažādie zemūdens akmeņi, kas sašūpojuši laulības stabilitāti, bet bieži vien par iemeslu laulības līguma noslēgšanai kalpo arī dzīvesbiedra iespējamā maksātnespēja vai arī riskantie biznesa darījumi. Šādos gadījumos, lai pasargātu laulātā mantu un labklājību, bieži vien tiek noslēgti laulāto mantisko attiecību līgumi.

Laulāto mantisko attiecību līgumu slēdzēju dalība

Apkopojot datus par laulātajiem piederošajiem uzņēmumiem, redzams, ka daudz aktīvāk biznesā iesaistās laulību līgumus noslēgušie vīri. Proti, no visiem vīriešiem, kuri noslēguši līgumus, 40% (6 826 personas) pieder daļas kādā uzņēmumā. No tiem 4 818 vīrieši jeb 70,6% gadījumu daļas uzņēmumos iegūtas pēc tam, kad noslēgts laulību līgums. Jānorāda, ka lielākā daļa ir pamanījusies reģistrēt pat vairāk nekā vienu firmu, jo kopumā vīriem patlaban pieder 12 247 uzņēmumi, no kuriem 4 761 reģistrēts pēc laulību līguma noslēgšanas. Laulības ostā iestūrējušās sievietes uzņēmējdarbības lauciņā savu kāju spērušas ievērojami retāk, jo pēc Lursoft rīcībā esošās informācijas, uzņēmumus reģistrējusi vien 4 551 sieva. 1 490 no laulību līgumu noslēgušajām sievietēm savas kapitāldaļas uzņēmumos ieguva pēc laulību līguma noslēgšanas. Jāatzīmē, ka patlaban sievietēm, kas noslēgušas laulību līgumu, pieder kapitāldaļas 6 380 uzņēmumos, no kuriem puse reģistrēta pēc laulību līguma noslēgšanas.

Laulāto mantisko attiecību līgumu statistika

Kā rāda Lursoft pētījuma rezultāti, no visām personām, kuras līdz šim ir noslēgušas laulību līgumus, 1 190 jeb 3,6% ir reģistrēta maksātnespēja. Jānorāda, ka 1 056 jeb 88,7% no visiem maksātnespējas procesiem sākti pēc tam, kad noslēgts laulāto mantisko attiecību līgums. Tas liecina par to, ka laulību līgumi tiek slēgti arī, lai pasargātu savu mantu no maksātnespējas procesa izpildes.

Papildus informācija:

Laulāto mantisko attiecību līgumu reģistrs

Laulāto mantisko attiecību līgumu reģistra statistika

 

*dati par 2016. gadu sagatavoti uz 14.06.2016.

Autors

Lursoft

Komentāri

*

Ikvienam Lursoft bloga lietotājam ir saistoša Lursoft privātuma politika
Lursoft blogā publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīts tajos izmantoto datu avots.