Blog

Koncertzāle Rīga aicina uzņēmējus atbalstīt bērnu namu sociālo integrāciju

2015. gada 27. janvāris

Atzīmējot Latvijas Jaunatnes Teātra atjaunošanu, sadarbībā ar uzņēmējiem, paredzēts izrādīt Jaunatnes teātra izrādi “Un atkal Pifs” bērniem no Latvijas bērnu namiem, veicinot bērnu namu sociālo integrāciju un Rīgas skolēnu un to vecāku informētību un izpratni par bērnu namu bērniem un adopcijas iespējām.

Koncertzāle Rīga ir apzinājusi iespēju no 48 bērnu namiem Latvijā uz teātra izrādēm uzaicināt līdz pat 2 300 skatītāju, iekļaujot bērnus un pedagogus. Kopumā vēlamies izrādīt 5 izrādes. Esam aprēķinājuši, ka vēlamais atbalsts ir 3,50 EUR par vienu skatītāja vietu. Kopējais nepieciešamais atbalsts: 8 050 EUR, kas sniegtu iespēju apmeklēt šo teātra izrādi visiem 2 300 bērnu namu bērniem un pedagogiem. Kopā 5 izrādēs varam uzņemt 3 600 skatītāju.

Lai veicinātu bērnu no bērnu namiem sociālo integrāciju un nodrošinātu arī ģimenēs dzīvojošo bērnu uzskatu un izpratnes veidošanu par bērniem no bērnu namiem, arī 1 300 Rīgas skolu bērniem dosim iespēju apmeklēt teātra izrādes par samazinātu cenu. Gribam Latvijas bērnu namu bērnus un Rīgas skolu skolēnus uzņemt vienlaicīgi.

Uz katru izrādi aicināsim 460 skatītājus no bērnu namiem un pārdosim 260 biļetes Rīgas skolēniem. Rīgas skolēni sniegs arī iepriekšēju ieguldījumu šīs akcijas norisē. Sadarbībā ar labdarbības organizācijām, visiem 2 300 bērnu namu iemītniekiem esam sagādājuši arī nelielas un simboliskas dāvaniņas atmiņai par šo piedzīvojumu. Rīgas skolēni pievienos šai dāvanai pašu veidotas kartiņas un ziedojumus. Tas nozīmē, ka bērnu namu un bāreņu situācija tiks apspriesta arī skolēnu mācību vietās audzināšanas stundās un mājās.

Piedāvājums: Sniegt finansiālu atbalstu izrāžu organizēšanā. Katra izrāde prasītu 1 610 EUR lielu atbalstu.

Par atbalstu Jūs saņemsiet:
1. Jūsu uzņēmuma logo mūsu mājaslapas sadaļā „Atbalstītāji”;
2. Jūsu uzņēmuma nosaukšanu masu medijos, gadījumā, ja konkrētais projekts tajos tiks prezentēts;
3. Konkrēto teātra izrāžu laikā Koncertzāles Rīga telpās tiks izvietots ar baneris (vai vairāki) ar Jūsu uzņēmuma logo;
4. Jūsu uzņēmuma nosaukšana arī visās ar konkrēto projektu saistītajās preses relīzes;
5. Jūsu uzņēmuma pieminēšana sociālajos tīklos saistībā ar konkrēto projektu;
6. Oficiālu Atzinības sertifikātu no Koncertzāles Rīga sadarbības beigās.

Jautājumu gadījumā, lūgums sazināties ar mums:
Sandis Bergholds
SIA „Rīgas koncertzāle”
Mārketinga projektu vadītājs
mob.tel. 28929771
sandis@koncertzaleriga.lv
www.koncertzaleriga.lv
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*