Lursoft news

Uzkrātās ārvalstu tiešās investīcijas pērn sasniegušas jau 4,849 mld.Ls

2014. gada 10. janvāris

Salīdzinot ar 2012.gadu, kad ārvalstu tiešo investīciju uzkrājums Latvijas uzņēmumos veidoja 4,547 mld.Ls, aizvadītajā gadā to apjoms pieaudzis vēl par 301,641 milj.Ls, palielinoties līdz 4,849 mld.Ls, liecina Lursoft pētījuma dati.

Kopējais ārvalstu investoru skaits, kuri ieguldījuši savus līdzekļus Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos, 2013.gada nogalē sasniedzis jau nepilnus 24 tūkstošus.

Uzkrātās ārvalstu investīcijas

Visvairāk investē Krievijas pārstāvji, bet vislielākās summas iegulda amerikāņi

Lursoft apkopotie dati par valstīm, no kurām pērn nācis vislielākais ārvalstu investoru skaits, rāda, ka visaktīvāk mūsu uzņēmumos investējuši kaimiņvalstu pārstāvji. Pētījuma dati liecina, ka tālu priekšā pārējām valstīm ir Krievija, no kuras aizvadītajā gadā nākuši 1 504 investori. Otrajā vietā investoru skaita ziņā ierindojusies Lietuva ar 667 investoriem, taču īpaši skaita ziņā neatpaliek arī Baltkrievija ar 608 investoriem.

Investoru skaita ziņā jāizceļ arī tādas valstis, kā Igaunija, Ukraina Lielbritānija, Itālija, Vācija, Kipra un Uzbekistāna, kuras 2013.gadā izcēlušās ar ievērojamu investoru skaitu, kuri Latvijas uzņēmumos ieguldījuši savus līdzekļus.

TOP lielākās investoru valstis

Lai gan investoru skaita ziņā visām valstīm tālu priekšā atrodas Krievija, ieguldīto investīciju ziņā tai priekšā aizsteigusies kāda cita lielvalsts, proti, Amerikas Savienotās Valstis, kuru pārstāvji Latvijas uzņēmumos 2013.gadā ieguldījuši investīcijas kopsummā 99,041 milj.Ls apmērā. Otrajā vietā tiešo investīciju apjoma ziņā ierindojusies Lietuva ar 55,057 milj.Ls, aiz kuras seko Krievija tikai ar 43,818 milj.Ls.

TOP lielākie investori

Visvairāk investē Rīgas un tās apkārtnes uzņēmumos

Gluži tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2013.gadā vislielākās ārvalstu tiešās investīcijas spējuši piesaistīt Rīgas un tās apkārtnē reģistrētie uzņēmumi.

Pēc Lursoft datiem, pagājušajā gadā Rīgā reģistrētie uzņēmumi piesaistījuši 4 515 ārvalstu investorus, kuri to pamatkapitālā ieguldījuši 362,861 milj.Ls. Ieguldīto investīciju apjoma ziņā otrajā vietā pērn ierindojies Olaines novads ar 14,967 milj.Ls lielām ārvalstu tiešajām investīcijām.

Investoru skaita ziņā 2013.gadā starp TOP pilsētām un novadiem iekļuvušas visas trīs Latvijas lielākās pilsētas (Rīga, Daugavpils un Liepāja), savukārt, apsteidzot Jelgavu, starp investoriem interesantākajām pilsētām iekļuvusi arī Jūrmala, kura ar 149 ārvalstu investoriem pērn ierindojusies uzreiz aiz Rīgas.

TOP 5 pilsētas/novadi, kuru uzņēmumi 2013.gadā piesaistījuši lielāko ārvalstu investoru skaitu:

  1. Rīga – 4 515 investori;
  2. Jūrmala – 149 investori;
  3. Daugavpils – 101 investors;
  4. Mārupes novads – 84 investori;
  5. Liepāja – 83 investori.

TOP 5 pilsētas/novadi, kuru uzņēmumi piesaistījuši visapjomīgās investīcijas:

  1. Rīga – 362,861 milj.Ls;
  2. Olaines novads – 14,967 milj.Ls;
  3. Mārupes novads – 10,963 milj.Ls;
  4. Jūrmala – 7,994 milj.Ls;
  5. Babītes novads – 7,032 milj.Ls.

 

Visvairāk interesē tirdzniecības sfērā strādājošie uzņēmumi

Apskatot tiešās investīcijas, kuras aizvadītajā gadā ārvalstnieki ieguldījuši Latvijas uzņēmumos, sadalījumā pēc nozarēm, kurās šie uzņēmumi darbojas, redzams, ka izteiktos līderos ir vairumtirdzniecības nozare. Pēc Lursoft pētījuma datiem, 2013.gadā uzņēmumos, kuri kā savu pamatdarbību norādījuši vairumtirdzniecību, izņemot automobiļus un motociklus, reģistrēti 607 investēšanas gadījumi. Teju uz pusi mazāk, t.i., 327 gadījumos reģistrēts, ka investīcijas nonākušas to uzņēmumu pamatkapitālos, kuri darbojas mazumtirdzniecības, izņemot automobiļus un motociklus, sfērā.

Lursoft apkopotie dati rāda, ka 2013.gadā gana lielu interesi ārvalstu investoru vidū izpelnījušies arī tie uzņēmumi, kuru darbība saistīta ar operācijām ar nekustamo īpašumu, ēdināšanas pakalpojumiem, specializētajiem būvdarbiem un sauszemes un cauruļvadu transportu.

Ieguldīto investīciju apjoma ziņā 2013.gadā priekšplānā izvirzījušies finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu, jomā strādājošie uzņēmumi. Tajos 2013.gadā ārvalstu investori ieguldījuši kopumā 118,943 milj.Ls. Otrajā vietā pēc ieguldītajām tiešajām investīcijām pērn bijusi operāciju ar nekustamo īpašumu joma (72,380 milj.Ls), savukārt trešajā – vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (23,327 milj.Ls). Tāpat arī ārvalstniekiem gana saistoši bijuši Latvijas uzņēmumi, kuri darbojas uzglabāšanas un transporta palīgdarbību, kā arī pārtikas ražošanas sfērā.

Papildus informācija:

Statistika par ārvalstu tiešajām investīcijām: http://www.lursoft.lv/lursoft-statistika/Arvalstu-investicijas

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*