Lursoft news

Spēkā stājušies grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā

2010. gada 26. novembris

2010.gada 21.oktobrī Saeimā pieņemti grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā, kas spēkā stājās 2010.gada 24.novembrī. Minētie grozījumi paredz vairākas būtiskākās izmaiņas, kas skar Uzņēmumu reģistra kompetenci.

Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likuma 15.panta 5., 8. un 9.punktā, 24.panta otrās daļas 3.punktā, 28.panta otrajā daļā, kā arī 60.panta pirmās daļas 2.punktā un 107.panta trešā daļā ietver prasību, ka turpmāk par personām, kurām nav personas koda, jānorāda informācija par personas dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta datumu, kā arī valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi.

Izmaiņas Biedrību un nodibinājumu likuma 15.panta 8.punktā paredz, ka turpmāk biedrību un nodibinājumu reģistrā tiks ierakstītas ziņas par likvidatora tiesībām pārstāvēt biedrību vai nodibinājumu kopīgi vai atsevišķi. Minēto grozījumu mērķis ir Uzņēmumu reģistra sniegtajās izziņās iekļaut informāciju par likvidatoru kopīgām vai atsevišķām pārstāvības tiesībām analoģiski tiesiskajam regulējumam, kāds ir ietverts Biedrību un nodibinājumu likuma 15.panta 5.punktā.

Līdz šim rakstveida piekrišanas būt par valdes locekli tika pievienotas tikai pieteikumam par biedrības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā (Biedrību un nodibinājumu likuma 26.panta 3.punkts). Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likuma 45.panta sestajā daļā nosaka, ka turpmāk iesniedzot pieteikumu biedrību un nodibinājumu reģistrā par izmaiņām biedrības valdes sastāvā, tam jāpievieno arī valdes locekļu rakstveida piekrišanas būt par valdes locekļiem. Šāds noteikums ir nepieciešams, lai būtu iespējams pārliecināties, vai jaunievēlētie valdes locekļi ir apliecinājuši savu gribu kļūt par valdes locekļiem.

Ar grozījumiem Biedrību un nodibinājumu likuma 90.panta pirmās daļas 10.punktā tiek precizēta informācija, kas jāietver nodibinājuma statūtos. Turpmāk nodibinājumu statūtos jānorāda arī statūtu grozījumu izdarīšanas gadījumi un kārtība.

Papildu informācija:

Statistikas par biedrībām un nodibinājumiem, sabiedriskām organizācijām

 

Informāciju sagatavoja: LR Uzņēmumu Reģistrs

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*