Blog

Lursoft datu bāzē pārbaudi, vai ziedojuma saņēmējam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss

2023. gada 19. decembris

Atvēlot ziedojumus dažādām biedrībām un nodibinājumiem, ir vērtīgi zināt, vai ziedojuma saņēmējam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, personas, kuras ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, ir tiesīgas saņemt nodokļu atvieglojumus. Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 12. pants paredz, ka ziedotājs ir tiesīgs pārskata gadā izvēlēties vienu no šādiem atvieglojumiem:

  • Neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5% apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
  • Neiekļaut ar uzņēmuma ienākuma nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2% no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi;
  • Samazināt taksācijas periodā par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par 85% no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 30% no aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa summas par aprēķinātajām dividendēm.

Balstoties uz Lursoft pieejamo informāciju, sabiedriskā labuma organizācijas statuss šobrīd piešķirts 1622 organizācijām.

Informāciju, vai ziedojuma saņēmējam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, iespējams pārbaudīt Lursoft datu bāzē:

  1. Atrodiet interesējošo organizāciju, kurai grasāties ziedot;
  2. Ja organizācijai ir spēkā esošs sabiedriskā labuma organizācijas statuss, informācija par to būs norādīta pie izziņas pamatdatiem. Izziņā pieejama arī informācija, ja iepriekš piešķirtais sabiedriskā labuma organizācijas statuss atņemts.

Lursoft arī piedāvā sagatavot datu atlasi, iekļaujot tajā datus par jums interesējošajām sabiedriskā labuma organizācijām, tostarp, atlasot tās pēc darbības jomas, reģiona, sabiedriskā labuma organizācijas statusa vai arī citiem parametriem, tos pēc vajadzības savstarpēji kombinējot.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*