Blog

Vislielākie nodokļu parādi – tirdzniecībā, lielākais parādnieku īpatsvars – ēdināšanas nozarē

2023. gada 9. augusts

Nodokļu parādi ir viens no signāliem, kam jāpievērš īpaša vērība, izvērtējot sadarbības nosacījumus ar saviem klientiem. Situācijās, kad esošajam vai potenciālajam klientam jau ir reģistrēti nodokļu parādi, tas ir viens no punktiem, kas norāda uz to, ka konkrētajam uzņēmumam pastāv grūtības veikt savas saistības.

Lai nepakļautu savu biznesu riskam, svarīgi ne tikai sākotnēji, slēdzot līgumu, izvērtēt klienta finanšu rezultātus, apgrūtinājumus un nodokļu parādu esamību, bet arī  pastāvīgi uzraudzīt izmaiņas statusā, kā arī pārliecināties, kāda ir nodokļu apmaksas disciplīna klienta darbības nozarē. Šāda informācija par nodokļu parādiem nozarē ļauj papildus izvērtēt sadarbības riskus ar konkrēto uzņēmumu, nosakot, piemēram, kredītlimitu apmērus.

Lursoft pētījuma dati rāda, ka uzņēmumu kopējais nodokļu parāds* 2023. gada otrajā ceturksnī sasniedza 453,37 milj. EUR. Salīdzinot ar š.g. pirmo ceturksni, kopējais nodokļu parāda apjoms samazinājies par 2,64%. Salīdzinot ar 2022. gada otro ceturksni, kopējais nodokļu parāds audzis par 8,28%, bet, salīdzinot ar 2020. gada 2. ceturksni, samazinājies par piekto daļu. Kopējais nodokļu parādnieku skaits š.g. 2. ceturksnī samazinājies, liecina Lursoft pētījuma dati.

Lielākos nodokļu parādus uzkrājuši vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā strādājošie uzņēmumi, kur nozaru kopējais nodokļu parāds š.g. 2. ceturksnī sasniedzis, attiecīgi, 64,09 milj. EUR un 40,93 milj. EUR. Salīdzinot vairumtirdzniecības nozarē strādājošo uzņēmumu nodokļu parādu apjomu pēdējos ceturkšņos, novērota tendence to apjomam sarukt. Lursoft izpētījis, ka vairumtirdzniecības uzņēmumu nodokļu parāds pret š.g. 1. ceturksni samazinājies par 6,42%, pret 2022. gada 2. ceturksni – par 5,84%, savukārt, pret 2020. gada 2. ceturksni sarucis pat par 44,81%. Lursoft pieejamā analītika par VID administrēto nodokļu parādiem nozarē liecina, ka 2020. gada 2. ceturksnī vairumtirgotāju kopējais nodokļu parāds sasniedza 116,6 milj. EUR, savukārt 2019., 2018. un 2017. gadā tas bijis vēl krietni lielāks. Šobrīd vairumtirdzniecības nozarē reģistrēti 10,9 tūkstoši uzņēmumu, no tiem nodokļu parāds reģistrēts 2,48 tūkstošiem. Lursoft aprēķinājis, ka vidējais nodokļu parāda apmērs uz vienu vairumtirdzniecības nozarē strādājošu uzņēmumu, kam reģistrēts parāds, š.g. 2. ceturksnī sasniedza 25,84 tūkst. EUR. 2022. gada 2. ceturksnī vidējais nodokļu parāda apmērs bija 28,8 tūkst. EUR, bet 2021. gada 2. ceturksnī – 40,54 tūkst. EUR.

Tikmēr mazumtirdzniecībā nodokļu parāds reģistrēts 4,3 tūkstošiem uzņēmumu no nedaudz vairāk nekā 19 tūkstošiem nozarē reģistrēto uzņēmumu. Salīdzinot ar ceturksni iepriekš, mazumtirdzniecībā sarucis gan parādnieku skaits, gan arī nozares kopējais nodokļu parāds.

Nozares, kurās š.g. 2. ceturksnī reģistrēti lielākie nodokļu parādi:

 1. Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus: 64,09 milj. EUR;
 2. Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus: 40,93 milj. EUR;
 3. Sauszemes transports un cauruļvadu transports: 32,30 milj. EUR;
 4. Ēdināšanas pakalpojumi: 30,09 milj. EUR;
 5. Metālu ražošana: 25,01 milj. EUR.

Nodokļu parāds trešajai daļai nozares uzņēmumu

Lai gan vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā strādājošie uzņēmumi uzkrājuši lielākos nodokļu parādus, rēķinot parādnieku skaitu pret kopējo nozarē reģistrēto uzņēmumu skaitu, redzams, ka vairākās nozarēs parādnieku procentuālais īpatsvars ir krietni lielāks. Lursoft izpētījis, ka mazumtirdzniecībā nodokļu parādi reģistrēti 22,51% no visiem nozarē reģistrētajiem uzņēmumiem, savukārt vairumtirdzniecībā – 22,72%. Tikmēr nozare ar lielāko nodokļu parādnieku īpatsvaru ir ēdināšanas pakalpojumi. Nozarē, kurā strādā 4,6 tūkstoši uzņēmumu, nodokļu parāds š.g. otrajā ceturksnī bijis 36,83% ēdinātāju. Pēdējos trīs ceturkšņus nozares kopējais nodokļu parāds pārsniedzis 30 milj. EUR, kas nozīmē, ka ēdināšanas nozarē nodokļu parāda apjoms uz vienu parādnieku pietuvojies jau 18 tūkst. EUR. Lursoft analītika par VID administrēto nodokļu parādiem nozarē rāda, ka ēdināšanas nozarē vidējā parāda summa uz vienu nozares uzņēmumu, kam ir reģistrēts nodokļu parāds, 2023. gada 2. ceturksnī sasniedza 17,96 tūkst. EUR. Gadu iepriekš nodokļu parāda summa uz vienu parādnieku veidoja 17,26 tūkst. EUR, savukārt 2021. gada 2. ceturksnī – 10, 81 tūkst. EUR. Lursoft izpētījis, ka 22 ēdināšanas nozares uzņēmumiem nodokļu parāds š.g. 2. ceturksnī pārsniedza 100 tūkst. EUR, no tiem četri šobrīd jau likvidēti.

Nozares ar lielāko nodokļu parādnieku īpatsvaru (parādnieku īpatsvars pret kopējo nozarē reģistrēto uzņēmumu skaitu, %):

 1. Ēdināšanas pakalpojumi: 36,83%;
 2. Ēku būvniecība: 33,55%;
 3. Mēbeļu ražošana: 33,39%;
 4. Metālu ražošana: 32,65%;
 5. Specializētie būvdarbi: 31,54%.

Lursoft pētījuma dati atklāj, ka lielākais nodokļu parādnieku īpatsvars (vairāk kā trešdaļa no visas nozares uzņēmumiem) vēl bez ēdināšanas pakalpojumu nozares reģistrēts arī ēku būvniecības nozarē, mēbeļu ražošanā un metālu ražošanā.

Vidējā parāda summa uz uzņēmumu pārsniegusi 1 milj. EUR

Jānorāda, ka metālu ražošanas uzņēmumi arī uzkrājuši vienu no lielākajām nodokļu parādu summām, liecina Lursoft apkopotie dati. Š.g. 2. ceturksnī no 49 metālu ražošanas nozarē esošajiem uzņēmumiem nodokļu parādus bija uzkrājuši 16, to kopējai summai pārsniedzot 25 milj. EUR. Vidējā parāda summa uz vienu nodokļu parādnieku metālu ražošanā sasniedza 1,56 milj. EUR, rāda Lursoft pētījuma dati. Jānorāda, ka trim nozares uzņēmumiem uzkrātā nodokļu parāda summa pārsniedz 1 milj. EUR, no tiem lielākais nodokļu parādnieks ir SIA “Bebriko Ltd”, kura parāds veido vairāk nekā pusi no nozares kopējā nodokļu parāda, tas pārsniedz14 milj. EUR.

Jau kopš 2014. gada metālapstrādes uzņēmumam ir piemēroti VID reģistrēti liegumi, savukārt kopš 2015. gada decembra tam uzsākts maksātnespējas process. Vēl pirms tam uzņēmumam bija ierosinās tiesiskās aizsardzības process, taču tas izbeigts un pasludināts maksātnespējas process, jo SIA “Bebriko Ltd” ilgāk nekā 30 dienas nebija pildījis tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu un nebija tiesai iesniedzis šī plāna grozījumus.

Lursoft izziņas dati rāda, ka pēdējais pārskats, kas pieejams par SIA “Bebriko Ltd” darbību, ir vien par 2014. gadu. Tad tā apgrozījums bija 59,2 milj. EUR, bet zaudējumi – 6,9 milj. EUR. SIA “Bebriko Ltd” kapitāldaļu turētājiem – Mārim Dzenītim, Kasparam Losam un Mārim Niedram – pieder arī citi uzņēmumi, taču neviens no tiem nav uzkrājis tik lielu nodokļu parādu kā SIA “Bebriko Ltd”.

Raugoties, kā vairāku gadu garumā mainījusies metālu ražošanas nozares uzņēmumu nodokļu parāda summa, redzams, ka tai bijusi tendence sarukt. Salīdzinot ar 2022. gada 2. ceturksni, metāla ražošanas uzņēmumu kopējais parāds samazinājies par 42,21%.

Vērtējot nozaru nodokļu parādu izmaiņas pa ceturkšņiem, redzams, ka straujākais nodokļu parāda pieaugums, skatot pret aizvadītā gada 2. ceturksni, bijis farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas nozarē. Ja pirms gada nozares kopējais nodokļu parāds bija 35,37 tūkst. EUR, tad š.g. 2. ceturksnī tas sasniedzis jau 1,07 milj. EUR. Parādnieku skaits nozarē šajā periodā audzis no 6 uzņēmumiem līdz 9.

Lursoft izpētījis, ka augstākais nodokļu parāda apjoms, rēķinot uz nozarē reģistrēto parādnieku skaitu, ir jau iepriekšminētajā metālu ražošanā, aiz kuras seko azartspēles un derības.

Jānorāda gan, ka no azartspēļu nozarē reģistrētajiem 33 uzņēmumiem nodokļu parāds š.g. 2. ceturksnī bijis vien 2, parāda kopējai summai sasniedzot 1,17 milj. EUR. Teju visu šo summu veido SIA “DLV” nodokļu parāds. Uzņēmumam pieder spēļu zāles “Zilais dimants”.

Jūlija beigās uzņēmuma nodokļu parāds bija palielinājies līdz 1,2 milj. EUR, kas veido 45,86% no kopējās summas, ko SIA “DLV” 2022. gadā nodokļos samaksājis valsts kopbudžetā. Pēdējās nedēļās azartspēļu nozarē strādājošā SIA “DLV” nodokļu parāds nedaudz sarucis, samazinoties līdz 1,02 milj. EUR. Jānorāda, ka uzņēmumam 2021. gada novembrī ierosināts tiesiskās aizsardzības process. Pēc tam, kad 2020. un 2021. gadā samazinājās SIA “DLV” apgrozījums, aizpērn tam sarūkot vien līdz 903,78 tūkst. EUR, pagājušajā gadā uzņēmumam savu apgrozījumu izdevies kāpināt līdz 6,64 milj. EUR un pēc zaudējumiem gan 2020., gan 2021. gadā atkal strādāt ar peļņu. Uzņēmumam pētījuma tapšanas brīdī bija reģistrētas 26 aktīvas struktūrvienības.

Nozares ar lielāko nodokļu parāda apjomu uz vienu uzņēmumu (kuram reģistrēts nodokļu parāds):

 1. Metālu ražošana: 1563,02 tūkst. EUR;
 2. Azartspēles un derības: 587,20 tūkst.EUR;
 3. Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde: 251,28 tūkst. EUR;
 4. Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana: 119,42 tūkst. EUR;
 5. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana: 116,55 tūkst. EUR.

Lursoft analītika par VID administrēto nodokļu parādiem nozarē

Lursoft jaunais pakalpojums “Analītika par VID administrēto nodokļu parādiem nozarē” ļauj pārskatāmā veidā salīdzināt nozares nodokļu parādu apjomu pa ceturkšņiem un gadiem, analizēt datus par parādnieku skaitu un to īpatsvaru pret kopējo nozarē reģistrēto uzņēmumu skaitu. Tāpat arī Lursoft lietotājiem jaunais pakalpojums nodrošina iespēju vienuviet pārlūkot visus attiecīgās nozares uzņēmumus ar nodokļu parādiem un iegūt informāciju, kā noteiktā laika periodā mainījusies vidējā nodokļu parāda summa un nodokļu apmaksas disciplīna. Plašākai datu analīzei lietotājiem tiek nodrošināta piekļuve arī katra nozares uzņēmuma nodokļu parādu vēsturei, sniedzot iespēju iegūt informāciju par nodokļu parādniekiem nozarē attiecīgajā periodā.

Informācija par nozares nodokļu parādiem būs noderīga gan analizējot savu konkurentu, piegādātāju un klientu darbību, gan izpētot potenciālā biznesa nozares perspektīvas un veicot pētniecisko izpēti par uzņēmumu/ nozaru darbības rezultātiem.

Analītikas pakalpojums aptver informāciju par VID administrētajiem nodokļu parādiem nozarēs par laika periodu no 2017. gada.

Kā piekļūt Analītikai par VID administrēto nodokļu parādiem nozarē?

 • NACE katalogā izvēlies interesējošo virsnozari vai apakšnozari un klikšķini uz “Nozares analītika” un izvēlies Analītika par nodokļu parādiem nozarē;
 • Uzņēmuma izziņās sadaļā “Finanses un nodokļi” klikšķini uz “Nodokļu (nodevu) parādi un analītika”, iegūstot informāciju par nozares, kurā strādā konkrētais uzņēmums, nodokļu parādiem.

Pētījumā analizēti VID  publiskoto juridisko personu nodokļu parādi, kuru apmērs pārsniedz 150 EUR.

Pētījumā apskatītas nozares, kurās kopējais reģistrēto uzņēmumu skaits 2023. gada 2. ceturksnī sasniedza vismaz 20.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*