Blog

Dienas bizness: Pētniecībā un attīstībā investēts par 2,38 milj. eiro vairāk

2018. gada 12. oktobris

Uzņēmumu ieguldījums pētniecībā un attīstībā pērn pieaudzis par 8,8% jeb 2,38 milj. eiro, taču sarucis uzņēmumu skaits, kas šādas investīcijas veikuši; daudzi, iespējams, šādus ieguldījumus nenorāda.

To rāda Lursoft veiktais pētījums par uzņēmumu gada pārskatos norādītajām pētniecības un attīstības (P&A) izmaksām un uzņēmumu skaitu, kuri šādus ieguldījumus norādījuši savās bilancēs iesniegtajos gada pārskatos.

„Lursoft, izvērtējot uzņēmumu gada pārskatus par periodu no 2012. līdz 2017.gadam, gan secina, ka, lai arī daudzi uzņēmumi Latvijā aktīvi izstrādā jaunus produktus vai pilnveido esošos darbības procesus un veic ieguldījumus P&A, ne vienmēr šādas izmaksas tiek atsevišķi uzskaitītas,” skaidro SIA Lursoft valdes locekle Daiga Kiopa. Analizējot uzņēmumu gada pārskatus, redzams, ka tikai neliela daļa uzņēmumu finanšu rādītājos norāda attīstības izmaksas. Šis uzņēmumu skaits un izmaksu apjoms pēdējos gados nav būtiski mainījies. „Šeit gan jāteic, ka attīstības izmaksas ir tādas izmaksas, kuras tieši attiecināmas uz attīstības pasākumiem vai kuras var pamatoti saistīt ar šiem pasākumiem. Turklāt likums nosaka, ka šīs izmaksas var iekļaut bilancē (kapitalizēt) ar nosacījumu, ka tikmēr, kamēr attīstības izmaksu objekta sākotnējā vērtība nav pilnībā norakstīta, peļņas sadale nenotiek, ja vien sadalei pieejamo rezervju un iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas summa nav vismaz vienāda ar attīstības izmaksu sākotnējās vērtības nenorakstīto summu. Tātad pētniecības projektos rūpniecisko pētījumu veikšanas stadijā veiktās investīcijas, visticamāk, nebūs uzskatāmas kā attīstības, bet gan pētniecības izmaksas, kuras savukārt uzņēmumi visbiežāk ietver citos gada pārskata posteņos – piemēram, ražošanas izmaksās, pārējās saimnieciskās darbības izmaksās vai personāla izmaksās u.tml., neizdalot sīkāk, ka daļa šo izdevumu saistīti ar P&A,” tā D. Kiopa.

Vērtējot uzņēmumus, kuri šobrīd savos gada pārskatos norādījuši attīstības izmaksas, varam secināt, ka P&A ir saistošs ne tikai lielajiem ražošanas uzņēmumiem ar atsevišķi izveidotām pētniecības un produktu izstrādes struktūrvienībām, jo tajā mēs redzam uzņēmumus no dažādām nozarēm – IKT, ražošana, pakalpojumu joma u.c.

Zināms, ka daļa uzņēmumu informāciju par ieguldījumiem P&A iesniedz Centrālās statistikas pārvaldei, tomēr tas nesniedz pilnīgu priekšstatu par visiem Latvijas uzņēmumiem. Tādējādi var teikt, kā šī brīža P&A ieguldījumu atspoguļosana gada pārskatos apgrūtina iespēju veikt visaptverošu analīzi un gūt kopainu par to, cik tad Latvijas uzņēmumi faktiski veikuši ieguldījumus pētniecībā.

Lasīt visu rakstu

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*