Lursoft news

Inkubatoru uzņēmumi: pelna mazāk, bet ir dzīvotspējīgāki

2014. gada 3. jūlijs

Iepriekš publicētais Lursoft pētījums parāda, ka biznesa inkubators daudziem jaunajiem uzņēmumiem kalpojis kā atspēriena punkts, ar kura atbalstu laika gaitā no maza startup uzņēmuma ar lieliem biznesa plāniem kļūt par komersantu, kurš nodarbina desmitiem darbinieku un apgroza vairākus miljonus eiro.

Izinkubētie uzņēmumi mēdz uzrādīt atšķirīgas sekmes – kamēr vieni ar katru gadu palielina apgrozījumu un lepojas ar gana pievilcīgiem peļņas rādītājiem, citi pēc inkubatora atstāšanas jūtas apjukuši un nespēj vairs pieņemt pareizos lēmumus, kas ļautu veidot sekmīgu uzņēmuma turpmāko attīstību.

Jāņem gan vērā, ka vairāku miljonu eiro apgrozījums un peļņa nav panākama uzreiz pirmajā vai otrajā darbības gadā, tādēļ uzņēmuma izaugsmes rādītāji jāvērtē ilgtermiņā, īpašu uzsvaru liekot arī uz to radīto produktu un pakalpojumu pievienoto vērtību, kas ir inkubatoru uzņēmumu priekšrocība un ļauj tiem piedāvāt tirgum no konkurentiem atšķirīgu produktu.

Inkubatoru uzņēmumu vidējais apgrozījums ir par 30% zemāks nekā pārējiem komersantiem

Tiesa gan, izinkubēto uzņēmumu vidējam apgrozījumam ar katru gadu ir tendence uzrādīt aizvien labāku rādītāju. Tā, piemēram, ja 2011.gadā viens uzņēmums apgrozījis vidēji 9,989 tūkst.EUR, pērn tā apgrozījums palielinājies jau līdz 14,177 tūkst.EUR, kas ir kāpums par 41,93%. Salīdzinot šos rādītājus ar līdzīga vecuma uzņēmumiem, kuri pirmos soļus biznesā spēruši bez inkubatoru atbalsta, jāsecina, ka izinkubēto uzņēmumu apgrozījums, lai arī uzrāda straujāku izaugsmi, tomēr ik gadu ir par aptuveni 30% zemāks.

Šo kopsakarību lielā mērā var izskaidrot ar faktu, ka inkubatoru atbalstu bieži vien izmanto dažādu ražojošo sfēru uzņēmumi, kuros ir ievērojami lēnāka līdzekļu aprite  nekā pakalpojumu vai tirdzniecības sektorā, kas ir populārākās darbības nozares Latvijas uzņēmumu vidū.

Lursoft izpētījis, ka atšķirībā no inkubatoru uzņēmumiem, no kuriem lielu daļu veido komersanti, kuru darbība saistīta ar datorprogrammēšanu, uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumiem, kā arī reklāmas aģentūru darbību, līdzīga vecuma uzņēmumi, kuri pirmos soļus spēruši bez inkubatoru atbalstu, visbiežāk izvēlas darboties mazumtirdzniecības, individuālo pakalpojumu sniegšanas un būvniecības sfērā.

Inkubatoru uzņēmumu vidējais apgrozījums

Līdzīgi kā gadījumā ar apgrozījumu, arī peļņas/zaudējumu rādītāji uzņēmumiem, kuriem nav bijis inkubatora atbalsta, ir labāki nekā izinkubētajiem uzņēmumiem. Tā, piemēram, 2011.gadu izinkubētie uzņēmumi noslēguši vidēji ar 693 EUR zaudējumiem, kamēr pārējiem uzņēmumiem, kuri ir tādā pašā vecumā, zaudējumi bijuši 6 reizes mazāki, t.i., 114 EUR. Jānorāda, ka pēdējo trīs gadu laikā inkubatoru uzņēmumu vidējie zaudējumi sarukuši precīzi trīs reizes, tomēr, neskatoties uz to, 2013.gadā to zaudējumi bijuši vidēji 3,4 reizes lielāki nekā valstī vidēji.

Inkubatoru vidējā peļņa

Lai gan inkubatoru uzņēmumu apgrozījuma un peļņas/zaudējumu rādītāji, salīdzinājumā ar valsts vidējiem rādītājiem, pēdējos gados bijuši zemāki, jāteic, ka nodarbināto skaits, kas tiek nodarbināts vidēji vienā uzņēmumā, abām grupām ir līdzīgs. 2011. un 2012.gadā inkubatoru uzņēmumi nodarbinājuši vidēji 2 darbiniekus katrs, kas ir tikpat, cik pārējie uzņēmumi līdzīgā vecumā. Tiesa gan, pērn izinkubēto uzņēmumu vidējais darbinieku skaits samazinājies līdz 1 strādājošajam, kamēr valsts vidējais rādītājs saglabājies nemainīgs.

Inkubatoru uzņēmumi ir dzīvotspējīgāki

Neskatoties uz zemāku apgrozījumu un lielākiem zaudējumiem nekā pārējiem līdzīga vecuma uzņēmumiem, inkubācijas periodu izgājušie uzņēmumi tomēr ir dzīvotspējīgāki. To parāda Lursoft aprēķini, kuri liecina, ka no visiem uzņēmumiem, kuri ir jaunāki par septiņiem gadiem, patlaban likvidēti ir jau 6,5%, kamēr izinkubēto uzņēmumu vidū šis rādītājs ir uz pusi zemāks. Viens no iemesliem, kādēļ inkubācijas periodu izgājušo uzņēmumu vidū likvidēto īpatsvars ir zemāks, viennozīmīgi ir sniegtais biznesa inkubatoru atbalsts, kas palīdz ar vērtīgu padomu, kā atrast pirmos klientus, apgūt eksporta tirgus un pareizāk balansēt starp ieņēmumiem un izdevumiem, kamēr pārējiem uzņēmējiem šīs zināšanas jāiegūst pieredzes ceļā. Nenoliedzami, zemāku likvidēto uzņēmumu procentu nodrošina arī apstāklis, ka biznesa inkubatoros tiek uzņemti jaunie komersanti, kuriem ir precīzi nodefinēta biznesa ideja un konkrēti apzināts, kas nepieciešams, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, kamēr citi jaunie komersanti dažkārt reģistrē uzņēmumus, līdz galam nepārdomājot savu biznesa ieceri, kā rezultātā pēc kāda laika nākas lemt par labu uzņēmuma likvidācijai.

Tiesa gan, jāpiebilst, ka izinkubēto uzņēmumu vidū ir ievērojami augstāks maksātnespējas rādītājs, salīdzinājumā ar pārējiem līdzīga vecuma uzņēmumiem, kuri nav izgājuši inkubācijas periodu. Proti, no visiem izinkubētajiem uzņēmumiem maksātnespēja patlaban reģistrēta 1,5%, kamēr pārējo uzņēmumu vidū šis rādītājs ir teju trīs teizes zemāks, t.i., 0,54%.

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*

Ikvienam Lursoft bloga lietotājam ir saistoša Lursoft privātuma politika
Lursoft blogā publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīts tajos izmantoto datu avots.