Lursoft news

Krievijas pārstāvji ieguldījuši investīcijas kopumā 4 324 Latvijas uzņēmumos

2013. gada 26. jūnijs

Lursoft pētījuma rezultāti liecina, ka laika posmā no 1991.gada līdz š.g. 20.jūnijam Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos ieguldītas ārvalstu tiešās investīcijas vairāk nekā 4,69 miljardu latu apmērā. No tām 240,695 miljonus latu ieguldījuši Krievijas pārstāvji, kas ļāvis kaimiņvalstij ierindoties 5.vietā starp lielākajiem ārvalstu investoriem Latvijā pēc investīciju apjoma un 1.vietā pēc investoru skaita. Kopumā šo gadu laikā savu ieguldījumu Latvijas uzņēmumos devuši 4 704 investori no Krievijas. Jāpiebilst, ka savus līdzekļus Krievijas investori ieguldījuši kopumā 4 324 Latvijas uzņēmumos.

Investoru skaits pēdējo gadu laikā pieaudzis vairāk nekā divas reizes

Analizējot investoru aktivitāti pēc investēšanas gadījumu skaita pēdējo gadu laikā, redzams, ka Krievijas pārstāvjiem Latvijas uzņēmumi kļūst aizvien saistošāki. Tā, piemēram, 2003.gadā savas investīcijas Latvijas uzņēmumos bija ieguldījuši 2 075 investori, bet šā gada vasarā to skaits pieaudzis jau līdz 4 704, tātad, palielinājies vairāk nekā divas reizes.

Krievijas investīcijas Latvijā

Analizējot akumulēto tiešo investīciju apjomu no Krievijas pēdējo gadu laikā, redzams, ka kopš 2003.gada, kad uzkrātās investīcijas, kas nākušas no Krievijas, veidojušas 99,39 milj.Ls, šogad pieaugušas jau līdz 240,70milj.Ls, kas ir pieaugums par gandrīz 2,5 reizēm. No tām 141,972 milj.Ls ieguldīti galvaspilsētā Rīgā reģistrētajos uzņēmumos. Kopumā savus līdzekļus Rīgas uzņēmumu pamatkapitālos investējis 3 911 investors no Krievijas.

Krievijas investīcijas Latvijā

Lielākais investors – AK TRANSŅEFTERPRODUKT, OAO

Pēc Lursoft rīcībā esošās informācijas, šogad lielākās investīcijas Krievijas pārstāvji ieguldījuši SIA LatRosTrans (36,550 milj.Ls), SIA Cybertel (1,898 milj.Ls) un SIA Daudznozaru kompānija Daugava (1,265 milj.Ls).

Krievijas uzņēmums, kurš Latvijā šo gadu laikā ieguldījis vislielākās finanses, ir AK TRANSŅEFTERPRODUKT, OAO, tā pienesums veido 36,550milj.Ls SIA LatRosTrans. Otrs lielākais investors pēc investīciju apjoma bijis Maskavas pilsētas īpašuma departaments, kurš ieguldījis 20,090 milj.Ls AS AMO PLANT, aiz sevis atstājot Šahta ZAREČNAJA ar 14,119 milj.Ls lielām investīcijām SIA Indtec Baltic Coal.

Lielākās investīcijas ieguldītas uzņēmumos, kas darbojas monetārās starpniecības sfērā

Apkopojot Krievijas tiešās investīcijas Latvijā pa ieguldījumu nozarēm, redzams, ka pēc investīciju apjoma vislielākais līdzekļu daudzums ieguldīts Latvijas uzņēmumos, kuri nodarbojas ar citu monetāro starpniecību. Kopš 1991.gada uzņēmumos, kuri nodarbojas ar citu monetāro starpniecību, kopumā ieguldīti 37,495 milj.Ls. Tikai nedaudz no pirmās vietas atpaliek cauruļvadu transporta nozare, kurā Krievijas pārstāvji ieguldījuši 36,550 milj.Ls. trešajā vietā ar 21,050 milj.Ls ierindojusies automobiļu ražošana. Jānorāda, ka šajās nozarēs visbiežāk Krievijas investoru skaits ir neliels, taču to ieguldījums mērāms vairākos miljonos latu.

Krievijas investīcijas Latvijā2

Pavisam citāds nozaru sadalījums paveras, aplūkojot Krievijas investīciju ieguldījuma jomas pēc investoru skaita. Šeit pirmajā vietā ar 128 investoriem ierindojas sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. Par trim investoriem mazāk piesaistīti Latvijas uzņēmumiem, kuru pamatdarbība saistīta ar kravu pārvadājumiem pa autoceļiem. Trešajā vietā ar 98 investoriem ierindojusies dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecības nozare.

Krievijas investīcijas Latvijā3

*dati apkopoti uz 20.06.2013.

Papildus informācija:

Lursoft statistikas par ārvalstu tiešajām investīcijām: http://www.lursoft.lv/lursoft-statistika/Arvalstu-investicijas

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*