Lursoft news

Sadarbības partneri parakstīs LIKTA IKT nozares prioritāšu hartu

2012. gada 12. jūnijs

Šo trešdien, 13. jūnijā, plkst. 11:00 Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) iepazīstinās medijus un plašāku sabiedrību ar asociācijas izstrādāto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) nozares prioritāšu hartu. Šo dokumentu pasākuma laikā parakstīs nozares NVO un darba devēju organizācijas, vairākas vadošās augstskolas, nozares uzņēmumi un citas organizācijas, bet pasākuma otrajā daļā notiks diskusija par uzdevumiem un soļiem, kas veicami hartā izvirzīto mērķu sasniegšanai. Pasākums notiks Eiropas Savienības mājā, 2.stāva zālē, Aspazijas bulv. 28.

Informācijas sabiedrības attīstībai Latvijā un visā pasaulē ir izšķiroša loma konkurētspējīgas, inovatīvas un labklājīgas sabiedrības attīstības nodrošināšanā. Pāreja uz informācijas sabiedrību rada vairākus būtiskus izaicinājumus attiecībā uz nepieciešamo zināšanu un prasmju pieejamību, kompetenču attīstību, vienlīdzīgu pamatiespēju radīšanu visiem, IKT pārdomātu izmantošanu.

“Esam gandarīti, ka tik daudzi sadarbības partneri atzīst IKT nozīmi valsts tautsaimniecībā un valsts konkurētspējas celšanā, kā arī iedzīvotāju ikdienā un dzīves kvalitātes uzlabošanā. Sasniedzot hartas mērķus, tiks veicināta nodarbinātība, iedzīvotāju adaptācijas spējas, aktīva pilsoniskā līdzdalība un personīgā pašpilnveide ikvienā dzīves posmā,” norāda LIKTA prezidente Signe Bāliņa.

Pasākuma pirmajā daļā apmeklētāji tiks iepazīstināti ar hartu, savukārt otrajā daļā būs diskusija par IKT lomu tautsaimniecībā un svarīgākajiem uzdevumiem un soļiem, kas veicami hartas izvirzīto mērķu sasniegšanai. Diskusijā piedalīsies:

  • Signe Bāliņa, LIKTA prezidente;
  • Gaidis Bērziņš, LR tieslietu ministrs;
  • Mārcis Auziņš, Latvijas Universitātes rektors;
  • Jānis Endziņš, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs;
  • Ģirts Bērziņš, Swedbank valdes loceklis;
  • Dagnija Baltiņa, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre.

LIKTA informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares prioritāšu harta ir apņemšanās palīdzēt sabiedrībai būt inovatīvai, tehnoloģiski izglītotai un attīstītai. Tajā izvirzīti seši būtiskākie virzieni: informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā izglītoti un ar e-vides infrastruktūru aprīkoti iedzīvotāji, moderna e-pārvalde, uz informācijas un komunikācijas tehnoloģijām balstīta konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide, aktīva labklājība un vienkārši pieejams kultūras mantojums.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*